شاخص یاب

آر چین / RChain

  • نرخ فعلی:0.01682
  • بالاترین قیمت روز:0.01878
  • پایین ترین قیمت روز:0.01659
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.01878
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۰:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.01885
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:12.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک آر چین / RChain در روز جاری

نمودار کندل استیک آر چین / RChain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.01682 ریال5:10:08
0.0168 ریال5:08:07
0.01681 ریال5:05:07
0.0168 ریال5:04:07
0.01681 ریال5:02:07
0.01677 ریال4:54:07
0.01681 ریال4:53:06
0.0168 ریال4:52:07
0.01678 ریال4:50:09
0.01681 ریال4:49:07
0.01674 ریال4:47:08
0.01676 ریال4:44:06
0.01675 ریال4:40:09
0.01673 ریال4:39:07
0.01675 ریال4:37:07
0.01674 ریال4:33:07
0.01677 ریال4:29:06
0.01676 ریال4:26:07
0.01675 ریال4:25:07
0.01676 ریال4:23:07
0.01675 ریال4:21:07
0.01669 ریال4:19:06
0.01659 ریال4:17:06
0.01663 ریال4:15:08
0.01722 ریال3:04:08
0.01732 ریال2:56:06
0.0173 ریال2:53:07
0.01723 ریال2:52:06
0.01725 ریال2:45:09
0.01716 ریال2:42:07
0.01723 ریال2:41:06
0.01731 ریال2:40:09
0.01727 ریال2:36:06
0.01732 ریال2:33:07
0.01711 ریال2:29:07
0.01709 ریال2:27:07
0.01712 ریال2:23:07
0.0174 ریال2:19:06
0.01744 ریال2:10:09
0.01742 ریال2:05:08
0.01746 ریال2:01:07
0.01751 ریال2:00:12
0.01771 ریال1:59:06
0.01773 ریال1:57:07
0.01771 ریال1:54:07
0.01776 ریال1:53:06
0.01771 ریال1:52:07
0.01772 ریال1:50:09
0.01771 ریال1:44:07
0.01773 ریال1:43:08
0.0179 ریال1:41:07
0.01778 ریال1:38:06
0.01775 ریال1:36:07
0.01771 ریال1:32:07
0.01769 ریال1:30:10
0.01771 ریال1:25:08
0.01775 ریال1:24:07
0.01762 ریال1:23:06
0.01775 ریال1:22:07
0.0177 ریال1:21:07
0.01762 ریال1:18:07
0.0176 ریال1:17:07
0.01739 ریال1:16:07
0.01738 ریال1:13:07
0.01745 ریال1:12:07
0.01743 ریال1:10:08
0.01745 ریال1:09:06
0.01737 ریال1:07:06
0.01733 ریال1:05:08
0.01735 ریال1:03:07
0.01733 ریال1:01:08
0.01731 ریال1:00:11
0.01726 ریال0:59:06
0.01729 ریال0:57:07
0.01733 ریال0:56:06
0.01728 ریال0:55:08
0.01726 ریال0:54:06
0.01712 ریال0:52:07
0.01726 ریال0:49:07
0.01831 ریال0:25:09
0.01878 ریال0:03:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات