شاخص یاب

رد کوین / ReddCoin

  • نرخ فعلی:0.001191
  • بالاترین قیمت روز:0.001205
  • پایین ترین قیمت روز:0.001184
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.001205
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۰:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.001202
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.92%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک رد کوین / ReddCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.001191 ریال5:10:08
0.00119 ریال5:08:07
0.001191 ریال5:05:07
0.00119 ریال4:49:07
0.001189 ریال4:47:08
0.00119 ریال4:44:06
0.001189 ریال4:40:08
0.001188 ریال4:39:07
0.001189 ریال4:26:07
0.00119 ریال4:25:07
0.001189 ریال4:23:07
0.00119 ریال4:21:07
0.001189 ریال4:20:08
0.001188 ریال4:19:06
0.001189 ریال4:17:06
0.001188 ریال3:04:07
0.001187 ریال2:56:06
0.001188 ریال2:52:06
0.001187 ریال2:00:11
0.001186 ریال1:59:06
0.001187 ریال1:57:07
0.001186 ریال1:53:06
0.001187 ریال1:50:08
0.001186 ریال1:43:07
0.001185 ریال1:38:06
0.001184 ریال1:32:07
0.001185 ریال1:25:08
0.001186 ریال1:21:07
0.001184 ریال1:18:07
0.001186 ریال1:13:07
0.001187 ریال1:09:06
0.001186 ریال1:07:06
0.001187 ریال1:05:08
0.001186 ریال1:03:06
0.001185 ریال0:54:06
0.001184 ریال0:49:07
0.00119 ریال0:25:08
0.001205 ریال0:03:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات