شاخص یاب

ریوین / Revain

  • نرخ فعلی:0.19921
  • بالاترین قیمت روز:0.20798
  • پایین ترین قیمت روز:0.19797
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.68%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.20798
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۲۲:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.20807
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0089

نمودار کندل استیک ریوین / Revain در روز جاری

نمودار کندل استیک ریوین / Revain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.19921 ریال2:22:07
0.19802 ریال2:20:08
0.19838 ریال2:16:03
0.19836 ریال2:15:07
0.19823 ریال2:13:03
0.19799 ریال2:12:03
0.19797 ریال2:11:03
0.19822 ریال2:09:07
0.19844 ریال2:08:07
0.19852 ریال2:07:06
0.19819 ریال2:04:07
0.19917 ریال2:02:07
0.1991 ریال2:00:06
0.19971 ریال1:59:03
0.19897 ریال1:58:02
0.19893 ریال1:57:07
0.1991 ریال1:55:04
0.19909 ریال1:54:06
0.19918 ریال1:53:03
0.19914 ریال1:52:06
0.1992 ریال1:47:03
0.19927 ریال1:45:03
0.19899 ریال1:44:07
0.19872 ریال1:42:03
0.19923 ریال1:41:07
0.19921 ریال1:39:06
0.19878 ریال1:38:06
0.19933 ریال1:37:06
0.19935 ریال1:36:06
0.19941 ریال1:33:06
0.19846 ریال1:31:03
0.19924 ریال1:28:06
0.19854 ریال1:27:06
0.19926 ریال1:25:07
0.19924 ریال1:24:02
0.19878 ریال1:23:02
0.19925 ریال1:22:06
0.19864 ریال1:20:08
0.19923 ریال1:19:06
0.19928 ریال1:18:06
0.19922 ریال1:17:07
0.19926 ریال1:16:06
0.19933 ریال1:15:08
0.19943 ریال1:14:06
0.19922 ریال1:12:02
0.19919 ریال1:11:03
0.19979 ریال1:10:07
0.19877 ریال1:08:06
0.19968 ریال1:07:02
0.19938 ریال1:05:06
0.19933 ریال1:04:02
0.19946 ریال1:02:03
0.19939 ریال1:00:09
0.19877 ریال0:58:06
0.1988 ریال0:56:06
0.19942 ریال0:54:02
0.19949 ریال0:53:03
0.19976 ریال0:51:06
0.19953 ریال0:50:03
0.19949 ریال0:49:07
0.19953 ریال0:48:07
0.19955 ریال0:47:06
0.19948 ریال0:45:04
0.20001 ریال0:43:06
0.19982 ریال0:42:07
0.20029 ریال0:41:05
0.2004 ریال0:40:04
0.20056 ریال0:39:06
0.20798 ریال0:02:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات