شاخص یاب

سالت / SALT

  • نرخ فعلی:0.2254
  • بالاترین قیمت روز:0.2274
  • پایین ترین قیمت روز:0.2209
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.22091
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۹:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.22182
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک سالت / SALT در روز جاری

نمودار کندل استیک سالت / SALT در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2254 ریال13:09:08
0.22582 ریال12:52:07
0.22581 ریال12:45:09
0.22639 ریال12:39:07
0.22671 ریال11:46:07
0.2267 ریال11:44:07
0.22671 ریال11:34:07
0.2274 ریال11:21:08
0.22672 ریال10:20:09
0.22673 ریال10:15:09
0.22672 ریال9:25:08
0.22671 ریال8:48:06
0.22672 ریال8:22:07
0.22653 ریال8:01:07
0.22654 ریال8:00:11
0.22653 ریال7:57:07
0.22654 ریال7:23:07
0.22653 ریال6:43:56
0.22734 ریال6:42:37
0.22653 ریال6:40:44
0.22653 ریال6:40:09
0.22734 ریال6:31:07
0.22732 ریال6:25:08
0.22729 ریال6:23:07
0.22732 ریال6:22:06
0.22729 ریال6:15:08
0.22728 ریال6:14:07
0.22729 ریال6:13:06
0.22728 ریال6:06:07
0.22683 ریال5:38:07
0.22679 ریال4:53:06
0.22689 ریال4:47:07
0.22647 ریال4:10:08
0.22604 ریال4:07:06
0.22215 ریال4:03:07
0.22208 ریال4:00:10
0.22215 ریال3:58:07
0.22208 ریال3:42:07
0.22091 ریال3:39:07
0.22208 ریال3:36:07
0.22091 ریال2:30:09
0.2209 ریال2:20:08
0.22091 ریال2:19:06
0.2209 ریال2:17:06
0.22091 ریال1:56:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات