کالایاب
شاخص یاب

سالت / SALT

  • نرخ فعلی:0.15711
  • بالاترین قیمت روز:0.16652
  • پایین ترین قیمت روز:0.1498
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.16652
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۷:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.16582
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0087

نمودار کندل استیک سالت / SALT در روز جاری

نمودار کندل استیک سالت / SALT در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.15711 ریال19:07:08
0.15526 ریال19:00:19
0.16621 ریال18:54:09
0.16248 ریال18:35:10
0.16113 ریال18:30:16
0.16391 ریال18:23:09
0.16231 ریال18:21:09
0.15473 ریال18:17:08
0.1498 ریال18:07:08
0.14995 ریال17:38:09
0.15309 ریال17:37:09
0.14995 ریال17:35:10
0.15309 ریال16:13:09
0.15309 ریال16:12:33
0.15294 ریال16:11:11
0.15294 ریال16:09:34
0.15277 ریال13:07:08
0.15268 ریال13:05:10
0.15271 ریال13:02:09
0.15268 ریال12:42:09
0.15282 ریال12:41:09
0.15279 ریال12:40:14
0.15282 ریال12:38:09
0.15283 ریال12:36:09
0.15305 ریال12:35:10
0.15297 ریال12:34:09
0.15309 ریال12:33:11
0.15305 ریال12:32:09
0.15309 ریال12:22:08
0.15335 ریال12:21:10
0.1537 ریال12:20:11
0.15335 ریال12:18:09
0.1537 ریال12:17:08
0.15344 ریال12:13:10
0.15382 ریال12:06:09
0.15708 ریال11:59:08
0.1618 ریال11:54:08
0.16167 ریال11:28:08
0.1622 ریال11:27:09
0.16523 ریال11:20:11
0.16506 ریال10:34:09
0.16502 ریال7:56:08
0.16493 ریال6:57:07
0.16483 ریال6:52:07
0.16652 ریال4:47:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات