شاخص یاب

سیا کوین / Siacoin

  • نرخ فعلی:0.002499
  • بالاترین قیمت روز:0.002551
  • پایین ترین قیمت روز:0.002496
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.002528
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۸:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.00253
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک سیا کوین / Siacoin در روز جاری

نمودار کندل استیک سیا کوین / Siacoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.002499 ریال13:08:07
0.0025 ریال13:03:08
0.002501 ریال12:56:03
0.0025 ریال12:52:07
0.002498 ریال12:40:04
0.002499 ریال12:36:07
0.002498 ریال12:33:07
0.002497 ریال12:31:08
0.002498 ریال12:25:08
0.0025 ریال12:24:07
0.002501 ریال12:18:06
0.002502 ریال12:08:07
0.0025 ریال12:02:07
0.002501 ریال11:59:07
0.0025 ریال11:57:07
0.002497 ریال11:44:07
0.002498 ریال11:39:07
0.002499 ریال11:31:03
0.002498 ریال11:19:03
0.002497 ریال11:18:07
0.002496 ریال11:08:07
0.002498 ریال11:06:07
0.002499 ریال10:57:07
0.002502 ریال10:52:08
0.002503 ریال10:38:07
0.002504 ریال10:36:07
0.002505 ریال10:35:08
0.002504 ریال10:34:07
0.002502 ریال10:32:07
0.002539 ریال10:31:03
0.00254 ریال10:25:08
0.002542 ریال10:23:07
0.002541 ریال10:22:07
0.002539 ریال10:20:09
0.002538 ریال10:18:03
0.002539 ریال10:14:07
0.002538 ریال10:08:07
0.002537 ریال10:07:03
0.002536 ریال10:03:08
0.002535 ریال10:01:02
0.002534 ریال9:48:07
0.002533 ریال9:18:07
0.002534 ریال9:13:02
0.002533 ریال9:00:09
0.002534 ریال8:58:07
0.002533 ریال8:52:03
0.002534 ریال8:51:07
0.002533 ریال8:48:06
0.002534 ریال8:41:07
0.002538 ریال8:00:11
0.002539 ریال7:53:07
0.00254 ریال7:43:02
0.002539 ریال7:35:07
0.00254 ریال7:34:03
0.002538 ریال7:31:07
0.002537 ریال7:30:09
0.002538 ریال7:29:06
0.002537 ریال7:26:06
0.002538 ریال7:25:10
0.00254 ریال7:04:07
0.002541 ریال7:00:04
0.00254 ریال6:55:08
0.002539 ریال6:54:06
0.00254 ریال6:47:06
0.002541 ریال6:44:51
0.00254 ریال6:39:23
0.002541 ریال6:31:07
0.00254 ریال6:29:07
0.002542 ریال6:28:02
0.002543 ریال6:25:08
0.002542 ریال6:24:07
0.002543 ریال6:17:03
0.002542 ریال6:09:07
0.002541 ریال6:06:07
0.002542 ریال6:03:07
0.002541 ریال5:52:03
0.00254 ریال5:50:10
0.002538 ریال5:26:06
0.002537 ریال5:25:08
0.002538 ریال5:21:07
0.002539 ریال5:20:04
0.002538 ریال5:13:07
0.002535 ریال5:12:03
0.002537 ریال5:11:07
0.002534 ریال5:10:08
0.002538 ریال5:09:02
0.002539 ریال5:07:07
0.002543 ریال5:04:07
0.002542 ریال5:03:06
0.002544 ریال4:59:06
0.002545 ریال4:48:07
0.002544 ریال4:33:07
0.002542 ریال4:26:07
0.002539 ریال4:24:06
0.002541 ریال4:22:03
0.002542 ریال4:15:08
0.002544 ریال4:08:05
0.002543 ریال4:04:03
0.002544 ریال4:03:06
0.002543 ریال3:58:07
0.002544 ریال3:56:07
0.002545 ریال3:49:07
0.002546 ریال3:44:03
0.002549 ریال3:42:07
0.00255 ریال3:37:07
0.002551 ریال3:34:07
0.00255 ریال3:32:03
0.002549 ریال3:25:08
0.002548 ریال3:22:06
0.002546 ریال3:20:08
0.002544 ریال3:18:06
0.002546 ریال3:17:07
0.002547 ریال3:16:06
0.002543 ریال3:15:08
0.002541 ریال3:12:07
0.002546 ریال3:10:04
0.002549 ریال3:01:07
0.002547 ریال2:59:07
0.002548 ریال2:53:06
0.002547 ریال2:44:07
0.002548 ریال2:43:06
0.002544 ریال2:39:06
0.002543 ریال2:37:07
0.002542 ریال2:34:07
0.002541 ریال2:33:07
0.002539 ریال2:15:08
0.002538 ریال2:14:03
0.002536 ریال2:13:07
0.002534 ریال2:10:04
0.002533 ریال2:07:08
0.002531 ریال1:56:07
0.002528 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات