کالایاب
شاخص یاب

سیا کوین / Siacoin

  • نرخ فعلی:0.002556
  • بالاترین قیمت روز:0.002649
  • پایین ترین قیمت روز:0.002548
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.002637
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۲:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.002636
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک سیا کوین / Siacoin در روز جاری

نمودار کندل استیک سیا کوین / Siacoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.002556 ریال19:02:03
0.002557 ریال19:01:05
0.002556 ریال18:59:08
0.002554 ریال18:53:09
0.002557 ریال18:43:08
0.002554 ریال18:39:08
0.002552 ریال18:36:09
0.002551 ریال18:34:08
0.00255 ریال18:24:08
0.002549 ریال18:23:08
0.002551 ریال18:21:08
0.00255 ریال18:17:08
0.002549 ریال18:15:10
0.002548 ریال18:14:08
0.002549 ریال18:09:03
0.002551 ریال18:08:03
0.002553 ریال18:07:08
0.002555 ریال17:42:09
0.002558 ریال17:40:06
0.002556 ریال17:39:03
0.002553 ریال17:36:09
0.002552 ریال17:32:10
0.002551 ریال17:31:10
0.002552 ریال17:30:18
0.002551 ریال17:28:03
0.002552 ریال17:26:08
0.002592 ریال17:20:12
0.002591 ریال17:11:08
0.002593 ریال17:05:09
0.002594 ریال17:00:20
0.002596 ریال16:53:09
0.002597 ریال16:46:08
0.002598 ریال16:14:08
0.002599 ریال16:12:55
0.002599 ریال16:12:29
0.002601 ریال16:09:21
0.002643 ریال14:22:08
0.002645 ریال13:50:12
0.002607 ریال13:47:07
0.002627 ریال13:46:08
0.002647 ریال13:45:10
0.002607 ریال13:43:08
0.002647 ریال13:38:03
0.002607 ریال13:37:08
0.002647 ریال13:36:08
0.002607 ریال13:20:11
0.002606 ریال13:18:08
0.002604 ریال13:16:08
0.002603 ریال13:15:05
0.002604 ریال13:11:08
0.002603 ریال12:47:08
0.002602 ریال12:46:08
0.0026 ریال12:45:13
0.002599 ریال12:41:09
0.002598 ریال12:34:09
0.002595 ریال12:33:11
0.002596 ریال12:32:09
0.002595 ریال12:19:08
0.002593 ریال12:17:08
0.002591 ریال12:06:08
0.002595 ریال12:04:10
0.002596 ریال11:33:09
0.002595 ریال11:27:08
0.002599 ریال11:25:05
0.002602 ریال11:24:09
0.002604 ریال11:08:08
0.002643 ریال10:56:08
0.002645 ریال10:24:02
0.002646 ریال9:53:08
0.002645 ریال9:50:11
0.002646 ریال9:32:09
0.002647 ریال9:26:03
0.002648 ریال9:17:08
0.002649 ریال9:13:03
0.002648 ریال9:11:02
0.002644 ریال8:24:07
0.002645 ریال8:23:08
0.002646 ریال8:22:07
0.002648 ریال7:54:07
0.002647 ریال7:34:08
0.002646 ریال6:12:08
0.002645 ریال6:05:04
0.002643 ریال5:35:03
0.002644 ریال5:27:07
0.002645 ریال5:06:07
0.002646 ریال4:59:07
0.002647 ریال4:53:07
0.002645 ریال4:48:08
0.002646 ریال4:46:07
0.002642 ریال4:38:07
0.002643 ریال4:36:07
0.002642 ریال4:32:03
0.00264 ریال4:27:07
0.002642 ریال4:23:07
0.002643 ریال4:17:07
0.002642 ریال4:16:07
0.002643 ریال4:14:07
0.002642 ریال4:13:02
0.002638 ریال4:10:10
0.002639 ریال4:06:07
0.002643 ریال4:05:09
0.002647 ریال3:57:07
0.002646 ریال3:54:08
0.002644 ریال3:51:07
0.002645 ریال3:47:07
0.00264 ریال3:39:07
0.002638 ریال3:23:07
0.002635 ریال3:21:08
0.002633 ریال3:14:07
0.002632 ریال2:53:07
0.00263 ریال2:36:08
0.002628 ریال2:34:07
0.002627 ریال2:33:07
0.002625 ریال2:16:07
0.002623 ریال2:14:06
0.00262 ریال2:08:08
0.002627 ریال1:54:07
0.002626 ریال1:51:07
0.002628 ریال1:48:07
0.002629 ریال1:44:07
0.002628 ریال1:43:07
0.00263 ریال1:40:09
0.002627 ریال1:33:07
0.002631 ریال1:30:11
0.002628 ریال1:29:07
0.002629 ریال1:23:07
0.002632 ریال1:18:06
0.002627 ریال1:15:09
0.002625 ریال0:57:07
0.002624 ریال0:56:07
0.002625 ریال0:54:07
0.00263 ریال0:49:07
0.002632 ریال0:45:09
0.002631 ریال0:44:08
0.002632 ریال0:42:07
0.002637 ریال0:38:07
0.002638 ریال0:37:07
0.002639 ریال0:31:03
0.00264 ریال0:14:07
0.002642 ریال0:09:03
0.00264 ریال0:08:07
0.002637 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات