شاخص یاب

استاتوس / Status

  • نرخ فعلی:0.024531
  • بالاترین قیمت روز:0.024619
  • پایین ترین قیمت روز:0.024434
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.024526
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۰۲:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.024544
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک استاتوس / Status در روز جاری

نمودار کندل استیک استاتوس / Status در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.024531 ریال3:02:04
0.024452 ریال3:01:03
0.02453 ریال3:00:09
0.024543 ریال2:59:03
0.024559 ریال2:58:07
0.024553 ریال2:56:06
0.024534 ریال2:55:04
0.024545 ریال2:54:07
0.02456 ریال2:53:03
0.024559 ریال2:52:07
0.02455 ریال2:51:07
0.024558 ریال2:50:04
0.024529 ریال2:49:07
0.024565 ریال2:48:07
0.024539 ریال2:47:03
0.024562 ریال2:45:04
0.0246 ریال2:44:03
0.024604 ریال2:43:07
0.024607 ریال2:41:06
0.024559 ریال2:40:08
0.024572 ریال2:38:06
0.024575 ریال2:37:06
0.024574 ریال2:36:04
0.024576 ریال2:35:08
0.024579 ریال2:34:03
0.02459 ریال2:33:07
0.024589 ریال2:30:08
0.024619 ریال2:28:06
0.02457 ریال2:27:06
0.024589 ریال2:25:04
0.024569 ریال2:24:03
0.0246 ریال2:23:03
0.024615 ریال2:21:06
0.024554 ریال2:20:08
0.024619 ریال2:19:07
0.024595 ریال2:18:07
0.024563 ریال2:16:03
0.024617 ریال2:13:03
0.024584 ریال2:12:03
0.024576 ریال2:08:07
0.024592 ریال2:04:07
0.024554 ریال2:02:07
0.024551 ریال2:00:06
0.024544 ریال1:59:03
0.024547 ریال1:58:02
0.024548 ریال1:57:07
0.024555 ریال1:56:03
0.024548 ریال1:55:04
0.024551 ریال1:54:06
0.024541 ریال1:53:03
0.024524 ریال1:52:06
0.024514 ریال1:49:06
0.024508 ریال1:48:03
0.024479 ریال1:47:03
0.024476 ریال1:46:07
0.024513 ریال1:45:03
0.024546 ریال1:43:08
0.02453 ریال1:42:03
0.024529 ریال1:41:07
0.024528 ریال1:40:04
0.024544 ریال1:39:06
0.02455 ریال1:38:06
0.024528 ریال1:37:06
0.02453 ریال1:36:06
0.024535 ریال1:34:06
0.024537 ریال1:33:06
0.024473 ریال1:32:03
0.024472 ریال1:30:04
0.024464 ریال1:29:06
0.024516 ریال1:28:06
0.024469 ریال1:27:06
0.024537 ریال1:26:06
0.024509 ریال1:25:07
0.0245 ریال1:24:02
0.024506 ریال1:23:02
0.024461 ریال1:20:08
0.024458 ریال1:19:06
0.024456 ریال1:18:06
0.024434 ریال1:17:07
0.024506 ریال1:16:06
0.024461 ریال1:14:06
0.024463 ریال1:13:06
0.024469 ریال1:12:02
0.024484 ریال1:11:03
0.024466 ریال1:10:07
0.024482 ریال1:07:02
0.024449 ریال1:05:06
0.024468 ریال1:04:02
0.024461 ریال1:02:03
0.024444 ریال1:00:09
0.024465 ریال0:58:06
0.024446 ریال0:56:06
0.024467 ریال0:55:04
0.024443 ریال0:54:02
0.024442 ریال0:52:06
0.024475 ریال0:51:06
0.024451 ریال0:50:03
0.024471 ریال0:49:07
0.024446 ریال0:47:06
0.024469 ریال0:46:02
0.024511 ریال0:44:03
0.024486 ریال0:43:06
0.024521 ریال0:42:07
0.02456 ریال0:41:05
0.024434 ریال0:40:04
0.024502 ریال0:39:06
0.024528 ریال0:18:06
0.024526 ریال0:02:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات