کالایاب
شاخص یاب

استاتوس / Status

  • نرخ فعلی:0.022695
  • بالاترین قیمت روز:0.023158
  • پایین ترین قیمت روز:0.022656
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.023156
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۱۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.023165
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک استاتوس / Status در روز جاری

نمودار کندل استیک استاتوس / Status در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.022695 ریال9:11:07
0.022712 ریال9:09:07
0.022695 ریال9:07:07
0.022705 ریال9:06:07
0.022692 ریال9:03:07
0.022674 ریال9:02:08
0.022656 ریال8:59:07
0.022659 ریال8:58:03
0.022662 ریال8:57:07
0.022698 ریال8:56:02
0.022678 ریال8:54:07
0.02269 ریال8:51:07
0.022706 ریال8:50:04
0.022697 ریال8:49:07
0.022708 ریال8:47:07
0.022711 ریال8:46:07
0.022688 ریال8:44:07
0.022767 ریال8:42:07
0.022683 ریال8:41:07
0.022718 ریال8:39:07
0.022726 ریال8:37:03
0.022758 ریال8:36:07
0.022785 ریال8:34:07
0.022765 ریال8:32:07
0.022929 ریال5:04:07
0.022875 ریال4:56:03
0.022864 ریال4:52:03
0.022866 ریال4:48:07
0.022869 ریال4:40:09
0.022923 ریال4:35:08
0.022899 ریال4:30:05
0.022927 ریال4:25:08
0.022915 ریال4:15:08
0.022886 ریال4:06:07
0.022933 ریال4:00:12
0.022929 ریال3:54:06
0.022876 ریال3:47:07
0.022896 ریال3:39:07
0.022886 ریال3:32:07
0.02293 ریال3:20:08
0.022933 ریال3:15:08
0.022964 ریال3:09:07
0.022942 ریال3:03:07
0.022981 ریال2:58:07
0.022978 ریال2:53:06
0.022976 ریال2:49:07
0.022968 ریال2:43:07
0.022938 ریال2:38:07
0.022949 ریال2:32:07
0.022958 ریال2:28:03
0.022969 ریال2:24:06
0.022955 ریال2:19:07
0.022953 ریال2:12:07
0.022992 ریال2:05:08
0.023006 ریال2:01:08
0.023024 ریال1:58:07
0.022998 ریال1:52:06
0.023023 ریال1:46:07
0.022996 ریال1:42:03
0.023004 ریال1:38:07
0.023012 ریال1:33:07
0.023028 ریال1:30:10
0.022985 ریال1:25:08
0.023024 ریال1:20:09
0.023015 ریال1:16:07
0.023021 ریال1:10:09
0.023017 ریال1:04:07
0.023113 ریال1:00:13
0.023146 ریال0:52:07
0.02314 ریال0:46:07
0.023137 ریال0:40:09
0.023139 ریال0:34:07
0.023158 ریال0:30:10
0.023154 ریال0:26:07
0.023156 ریال0:21:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات