شاخص یاب

استیم / Steem

  • نرخ فعلی:0.38975
  • بالاترین قیمت روز:0.39478
  • پایین ترین قیمت روز:0.36778
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.36996
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۴۰:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.37
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0198

نمودار کندل استیک استیم / Steem در روز جاری

نمودار کندل استیک استیم / Steem در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.38975 ریال3:40:09
0.38758 ریال3:39:08
0.38797 ریال3:37:07
0.38905 ریال3:35:10
0.38865 ریال3:33:03
0.39178 ریال3:32:08
0.39373 ریال3:30:05
0.39347 ریال3:29:07
0.39478 ریال3:27:07
0.39079 ریال3:26:07
0.39044 ریال3:25:08
0.38735 ریال3:24:07
0.38612 ریال3:23:07
0.38408 ریال3:22:07
0.38402 ریال3:21:07
0.38382 ریال3:20:09
0.38411 ریال3:19:07
0.38431 ریال3:17:06
0.38507 ریال3:16:07
0.38729 ریال3:15:05
0.38735 ریال3:14:07
0.38782 ریال3:13:06
0.38646 ریال3:12:07
0.38793 ریال3:11:07
0.38825 ریال3:10:09
0.38925 ریال3:09:07
0.38915 ریال3:07:07
0.38757 ریال3:06:07
0.38762 ریال3:04:07
0.38491 ریال3:02:07
0.38473 ریال3:01:03
0.38425 ریال2:59:07
0.38217 ریال2:57:07
0.38073 ریال2:55:08
0.37899 ریال2:53:03
0.37831 ریال2:52:06
0.37817 ریال2:51:07
0.37778 ریال2:49:07
0.37732 ریال2:47:07
0.37725 ریال2:46:07
0.37723 ریال2:45:08
0.37716 ریال2:44:03
0.37718 ریال2:43:03
0.3772 ریال2:42:03
0.37747 ریال2:37:03
0.37744 ریال2:35:04
0.37772 ریال2:34:07
0.37766 ریال2:33:07
0.37752 ریال2:32:03
0.37696 ریال2:31:07
0.37668 ریال2:30:09
0.37679 ریال2:29:07
0.37678 ریال2:27:06
0.37545 ریال2:25:08
0.37431 ریال2:23:02
0.37476 ریال2:22:07
0.37389 ریال2:21:06
0.37384 ریال2:20:08
0.37293 ریال2:19:07
0.37299 ریال2:18:07
0.37304 ریال2:16:02
0.37297 ریال2:15:07
0.37305 ریال2:14:06
0.37298 ریال2:12:07
0.37318 ریال2:10:04
0.37298 ریال2:09:07
0.37316 ریال2:08:02
0.37307 ریال2:07:07
0.37362 ریال2:06:07
0.37331 ریال2:04:07
0.37339 ریال2:03:07
0.37325 ریال2:01:05
0.37397 ریال2:00:05
0.37408 ریال1:59:07
0.37383 ریال1:58:07
0.37393 ریال1:57:06
0.37386 ریال1:55:08
0.37491 ریال1:53:06
0.37536 ریال1:52:07
0.37543 ریال1:49:07
0.3756 ریال1:47:06
0.37281 ریال1:46:07
0.3765 ریال1:45:08
0.37771 ریال1:43:02
0.37728 ریال1:41:02
0.37522 ریال1:39:07
0.37342 ریال1:37:03
0.3753 ریال1:35:08
0.37243 ریال1:34:07
0.37283 ریال1:32:03
0.37241 ریال1:31:07
0.37269 ریال1:30:09
0.37201 ریال1:29:03
0.37215 ریال1:28:07
0.37316 ریال1:26:06
0.37134 ریال1:24:06
0.37156 ریال1:22:06
0.36958 ریال1:20:08
0.36945 ریال1:19:06
0.36953 ریال1:17:06
0.36982 ریال1:16:06
0.36985 ریال1:15:08
0.36906 ریال1:12:06
0.36778 ریال1:10:08
0.3685 ریال1:08:02
0.3682 ریال1:06:03
0.36914 ریال1:05:04
0.3697 ریال1:04:06
0.36897 ریال1:03:06
0.36982 ریال1:00:10
0.37123 ریال0:59:06
0.36995 ریال0:57:06
0.36991 ریال0:55:04
0.36986 ریال0:54:02
0.36965 ریال0:53:06
0.37265 ریال0:52:06
0.37298 ریال0:51:06
0.37283 ریال0:49:07
0.37271 ریال0:48:07
0.37224 ریال0:47:03
0.37353 ریال0:46:06
0.37401 ریال0:45:07
0.37399 ریال0:44:06
0.37404 ریال0:42:06
0.36995 ریال0:30:09
0.37025 ریال0:12:06
0.36996 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات