شاخص یاب

استلار / Stellar

  • نرخ فعلی:0.10707
  • بالاترین قیمت روز:0.10782
  • پایین ترین قیمت روز:0.10676
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.10701
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.10717
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.10707 ریال5:01:08
0.10699 ریال4:56:07
0.10707 ریال4:53:06
0.10715 ریال4:52:06
0.10724 ریال4:46:07
0.10723 ریال4:39:02
0.10731 ریال4:37:02
0.10723 ریال4:35:07
0.10731 ریال4:34:07
0.10715 ریال4:33:07
0.10707 ریال4:29:06
0.10715 ریال4:28:03
0.10707 ریال4:25:07
0.10699 ریال4:23:06
0.10707 ریال4:20:03
0.10705 ریال4:19:03
0.10713 ریال4:18:06
0.10705 ریال4:15:08
0.10708 ریال4:12:06
0.1071 ریال4:09:02
0.10718 ریال4:08:04
0.1071 ریال3:58:07
0.10702 ریال3:56:07
0.1071 ریال3:55:02
0.10712 ریال3:53:07
0.10728 ریال3:52:06
0.10729 ریال3:51:06
0.10737 ریال3:50:03
0.10729 ریال3:47:07
0.10737 ریال3:46:02
0.10745 ریال3:42:07
0.10737 ریال3:40:04
0.10729 ریال3:38:07
0.10737 ریال3:37:07
0.10745 ریال3:36:07
0.10761 ریال3:34:07
0.10737 ریال3:32:02
0.10729 ریال3:23:05
0.10745 ریال3:19:06
0.10737 ریال3:18:06
0.10726 ریال3:16:06
0.10718 ریال3:14:07
0.10726 ریال3:12:07
0.10718 ریال3:11:06
0.10716 ریال3:10:04
0.10782 ریال3:09:02
0.10757 ریال3:07:06
0.10766 ریال3:04:06
0.10767 ریال3:03:07
0.10766 ریال3:01:07
0.10767 ریال2:59:07
0.10765 ریال2:55:07
0.10773 ریال2:54:06
0.10765 ریال2:44:07
0.10757 ریال2:43:06
0.1075 ریال2:37:07
0.10742 ریال2:33:07
0.10735 ریال2:29:06
0.10734 ریال2:28:06
0.10718 ریال2:27:06
0.10711 ریال2:26:06
0.10703 ریال2:24:03
0.10702 ریال2:16:06
0.10717 ریال2:12:07
0.10702 ریال2:10:04
0.10699 ریال2:09:07
0.107 ریال2:04:07
0.10692 ریال2:01:07
0.10684 ریال1:59:03
0.10692 ریال1:58:03
0.10676 ریال1:57:06
0.10677 ریال1:56:07
0.10701 ریال0:04:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات