کالایاب
شاخص یاب

سیس کوین / Syscoin

  • نرخ فعلی:0.06094
  • بالاترین قیمت روز:0.0612
  • پایین ترین قیمت روز:0.05659
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.05659
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۱:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.05656
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0044

نمودار کندل استیک سیس کوین / Syscoin در روز جاری

نمودار کندل استیک سیس کوین / Syscoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.06094 ریال11:01:13
0.0612 ریال11:00:17
0.06094 ریال10:59:07
0.0612 ریال10:58:08
0.0606 ریال10:55:10
0.06106 ریال10:54:07
0.06092 ریال10:53:08
0.06106 ریال10:51:08
0.0608 ریال10:49:08
0.06106 ریال10:46:07
0.0608 ریال10:44:06
0.0602 ریال10:43:08
0.06056 ریال10:37:08
0.06014 ریال10:35:10
0.06008 ریال10:33:10
0.06006 ریال10:29:08
0.0599 ریال10:28:08
0.05983 ریال10:27:08
0.06006 ریال10:26:07
0.05984 ریال10:23:08
0.05982 ریال10:21:08
0.05984 ریال10:20:11
0.05982 ریال10:19:07
0.05986 ریال10:14:08
0.0598 ریال10:13:08
0.05984 ریال10:11:09
0.05988 ریال10:07:09
0.0599 ریال10:03:08
0.06001 ریال10:00:16
0.06017 ریال9:53:08
0.06003 ریال9:50:11
0.05998 ریال9:46:08
0.0599 ریال9:45:10
0.05966 ریال9:40:11
0.05964 ریال9:38:08
0.05972 ریال9:35:11
0.05967 ریال9:32:09
0.06029 ریال9:28:09
0.05998 ریال9:23:08
0.06019 ریال9:19:08
0.06026 ریال9:14:08
0.05943 ریال9:08:08
0.05935 ریال9:06:07
0.05919 ریال9:04:08
0.05935 ریال9:01:10
0.05919 ریال9:00:14
0.05937 ریال8:59:08
0.05921 ریال8:57:08
0.05923 ریال8:55:09
0.05908 ریال8:53:08
0.05921 ریال8:52:08
0.05917 ریال8:50:13
0.05906 ریال8:48:08
0.05913 ریال8:47:07
0.05908 ریال8:45:10
0.05913 ریال8:42:08
0.05911 ریال8:41:07
0.05949 ریال8:36:08
0.05941 ریال8:34:09
0.06036 ریال8:32:09
0.0601 ریال8:31:08
0.06006 ریال8:30:13
0.06036 ریال8:29:08
0.06038 ریال8:24:07
0.06039 ریال8:23:08
0.06032 ریال8:22:07
0.0603 ریال8:20:10
0.06026 ریال8:15:09
0.06024 ریال8:09:08
0.05974 ریال7:56:08
0.05949 ریال7:54:07
0.05969 ریال7:52:07
0.05949 ریال7:51:08
0.05963 ریال7:49:08
0.05865 ریال7:46:07
0.05921 ریال7:43:08
0.05865 ریال7:34:08
0.05859 ریال7:33:09
0.05863 ریال7:30:13
0.05859 ریال7:29:08
0.05863 ریال7:27:08
0.05867 ریال7:25:09
0.05851 ریال7:23:08
0.05867 ریال7:20:11
0.05843 ریال7:18:07
0.05849 ریال7:16:08
0.05841 ریال7:08:07
0.05839 ریال7:06:07
0.05836 ریال6:59:07
0.05832 ریال6:55:09
0.05836 ریال6:52:07
0.05834 ریال6:47:07
0.05826 ریال6:41:07
0.05807 ریال6:40:09
0.05836 ریال6:38:08
0.05807 ریال6:34:40
0.05807 ریال6:34:24
0.05832 ریال6:26:15
0.05838 ریال6:26:14
0.05836 ریال6:23:08
0.05846 ریال6:15:09
0.05848 ریال6:12:08
0.05832 ریال6:11:11
0.05848 ریال6:09:08
0.05834 ریال6:08:08
0.05844 ریال6:07:08
0.05843 ریال5:58:08
0.05853 ریال5:56:08
0.05841 ریال5:47:11
0.05847 ریال5:36:09
0.05841 ریال5:34:08
0.05845 ریال5:27:07
0.05847 ریال5:23:07
0.05845 ریال5:17:07
0.05843 ریال5:15:08
0.05845 ریال5:13:07
0.05844 ریال5:08:07
0.05846 ریال5:06:08
0.05845 ریال5:02:08
0.05851 ریال4:58:08
0.05853 ریال4:55:09
0.05832 ریال4:51:07
0.05833 ریال4:48:08
0.05831 ریال4:47:07
0.0582 ریال4:40:09
0.05814 ریال4:39:07
0.0582 ریال4:38:07
0.05786 ریال4:28:07
0.05787 ریال4:27:07
0.0579 ریال4:24:08
0.05783 ریال4:23:07
0.05787 ریال4:21:07
0.05783 ریال4:18:07
0.05781 ریال4:17:07
0.05789 ریال4:16:07
0.05786 ریال4:14:08
0.05781 ریال4:12:07
0.05778 ریال4:10:10
0.05793 ریال4:08:07
0.05781 ریال4:06:07
0.05793 ریال4:05:09
0.05785 ریال4:03:08
0.05794 ریال3:58:07
0.05786 ریال3:57:07
0.05794 ریال3:56:08
0.05798 ریال3:54:08
0.05805 ریال3:49:07
0.05765 ریال3:47:07
0.05774 ریال3:44:08
0.05765 ریال3:43:08
0.05768 ریال3:40:10
0.05774 ریال3:39:08
0.05768 ریال3:37:07
0.0577 ریال3:34:07
0.05772 ریال3:31:08
0.0577 ریال3:29:07
0.05788 ریال3:28:07
0.0579 ریال3:26:08
0.05788 ریال3:24:07
0.05778 ریال3:21:08
0.05758 ریال3:20:09
0.05776 ریال3:18:07
0.0576 ریال3:14:07
0.05763 ریال3:11:07
0.0576 ریال3:10:09
0.05763 ریال3:07:07
0.05767 ریال3:05:09
0.05759 ریال3:03:07
0.05767 ریال3:01:09
0.0579 ریال2:58:07
0.05738 ریال2:56:07
0.05749 ریال2:55:08
0.05738 ریال2:54:07
0.05746 ریال2:53:07
0.05738 ریال2:52:07
0.05773 ریال2:51:07
0.05746 ریال2:50:10
0.05773 ریال2:47:07
0.05779 ریال2:46:07
0.05775 ریال2:40:09
0.05778 ریال2:38:08
0.05782 ریال2:37:07
0.05772 ریال2:36:08
0.05782 ریال2:34:07
0.0577 ریال2:27:07
0.05766 ریال2:26:07
0.0577 ریال2:22:07
0.05766 ریال2:21:07
0.0577 ریال2:14:07
0.05762 ریال2:13:08
0.0577 ریال2:12:07
0.05754 ریال2:10:10
0.05777 ریال2:08:08
0.05761 ریال2:06:07
0.05733 ریال2:03:08
0.05761 ریال2:01:10
0.05733 ریال2:00:13
0.05759 ریال1:58:07
0.0576 ریال1:53:07
0.05808 ریال1:48:07
0.05804 ریال1:44:07
0.05773 ریال1:43:07
0.05712 ریال1:41:07
0.05725 ریال1:40:09
0.05714 ریال1:36:07
0.05721 ریال1:34:07
0.05727 ریال1:33:07
0.05717 ریال1:30:11
0.0572 ریال1:29:07
0.05723 ریال1:25:08
0.05719 ریال1:23:07
0.05711 ریال1:22:07
0.05705 ریال1:19:07
0.05711 ریال1:18:07
0.05705 ریال1:15:09
0.05714 ریال1:13:07
0.05686 ریال1:09:07
0.05696 ریال1:05:21
0.05705 ریال1:03:08
0.05709 ریال1:00:17
0.05705 ریال0:58:07
0.05703 ریال0:57:07
0.05723 ریال0:55:08
0.05721 ریال0:53:08
0.05723 ریال0:52:07
0.05735 ریال0:50:09
0.05732 ریال0:49:07
0.05735 ریال0:46:07
0.05736 ریال0:44:08
0.0574 ریال0:42:07
0.05728 ریال0:40:10
0.05738 ریال0:39:07
0.05728 ریال0:37:07
0.05726 ریال0:36:08
0.05733 ریال0:35:09
0.05724 ریال0:34:07
0.05719 ریال0:29:07
0.057 ریال0:26:07
0.05711 ریال0:25:09
0.05704 ریال0:21:07
0.05702 ریال0:18:07
0.05706 ریال0:11:08
0.0568 ریال0:08:07
0.05659 ریال0:06:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات