شاخص یاب

تن ایکس / TenX

  • نرخ فعلی:0.28741
  • بالاترین قیمت روز:0.30079
  • پایین ترین قیمت روز:0.27787
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2944
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۱۷:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.29406
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0066

نمودار کندل استیک تن ایکس / TenX در روز جاری

نمودار کندل استیک تن ایکس / TenX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.28741 ریال4:17:07
0.28706 ریال4:14:07
0.28717 ریال4:12:08
0.28779 ریال4:08:08
0.28817 ریال4:07:08
0.28741 ریال4:05:09
0.28771 ریال4:03:08
0.28621 ریال4:01:09
0.28422 ریال4:00:11
0.28705 ریال3:59:07
0.28575 ریال3:58:08
0.28299 ریال3:57:07
0.28422 ریال3:56:07
0.28299 ریال3:52:08
0.27943 ریال3:48:07
0.27787 ریال3:46:07
0.28031 ریال3:45:09
0.27872 ریال3:43:07
0.28115 ریال3:37:07
0.28299 ریال3:35:10
0.28112 ریال3:34:07
0.28237 ریال3:32:08
0.28112 ریال3:27:07
0.28354 ریال3:26:08
0.28065 ریال3:22:07
0.28364 ریال3:21:07
0.28773 ریال3:19:07
0.28412 ریال3:18:07
0.28773 ریال3:17:06
0.28412 ریال3:16:07
0.28793 ریال3:14:07
0.28707 ریال3:13:06
0.28781 ریال3:12:07
0.28793 ریال3:11:07
0.28755 ریال3:09:07
0.28732 ریال3:06:07
0.28877 ریال3:04:07
0.28785 ریال3:02:07
0.29029 ریال3:00:11
0.28877 ریال2:59:07
0.29123 ریال2:57:08
0.29096 ریال2:56:06
0.29151 ریال2:55:08
0.29069 ریال2:54:07
0.29161 ریال2:52:06
0.29096 ریال2:51:07
0.29161 ریال2:49:07
0.29157 ریال2:48:09
0.29161 ریال2:47:07
0.29284 ریال2:45:08
0.2928 ریال2:33:07
0.29507 ریال2:31:07
0.29526 ریال2:30:10
0.29507 ریال2:29:07
0.29508 ریال2:24:07
0.29027 ریال2:20:08
0.29061 ریال2:19:07
0.29027 ریال2:18:07
0.29089 ریال2:17:07
0.28966 ریال2:15:08
0.29027 ریال2:14:06
0.28997 ریال2:13:06
0.29012 ریال2:12:07
0.28966 ریال2:11:07
0.28908 ریال2:09:07
0.29101 ریال2:07:07
0.29527 ریال2:03:07
0.29431 ریال1:59:07
0.29446 ریال1:58:07
0.2953 ریال1:57:07
0.29365 ریال1:55:08
0.29446 ریال1:53:06
0.29592 ریال1:49:07
0.2953 ریال1:48:07
0.29914 ریال1:47:06
0.29853 ریال1:46:07
0.29914 ریال1:40:07
0.29987 ریال1:38:07
0.2996 ریال1:36:06
0.29987 ریال1:35:08
0.2996 ریال1:34:07
0.29926 ریال1:33:07
0.2996 ریال1:24:06
0.29961 ریال1:23:06
0.2996 ریال1:22:06
0.29961 ریال1:20:08
0.29833 ریال1:19:06
0.30017 ریال1:17:06
0.29833 ریال1:16:06
0.30017 ریال1:14:06
0.30079 ریال1:12:06
0.29798 ریال1:11:06
0.30079 ریال1:10:08
0.29983 ریال1:09:06
0.29798 ریال1:04:06
0.30051 ریال1:00:10
0.30017 ریال0:59:06
0.29982 ریال0:58:06
0.30017 ریال0:57:06
0.29982 ریال0:56:06
0.2992 ریال0:48:07
0.29851 ریال0:46:06
0.2992 ریال0:45:07
0.29851 ریال0:42:07
0.29563 ریال0:30:09
0.2944 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات