شاخص یاب

تتر / Tether

  • نرخ فعلی:1.00674
  • بالاترین قیمت روز:1.01274
  • پایین ترین قیمت روز:1.00359
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.53%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.00389
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۸:۰۳
  • نرخ روز گذشته:1.00702
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار کندل استیک تتر / Tether در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.00674 ریال6:28:03
1.0067 ریال6:27:09
1.00675 ریال6:26:07
1.00674 ریال6:21:03
1.0071 ریال6:18:10
1.00723 ریال6:17:07
1.00714 ریال6:15:05
1.00729 ریال6:14:07
1.00713 ریال6:13:08
1.00717 ریال6:11:07
1.00712 ریال6:09:07
1.00707 ریال6:08:03
1.00712 ریال6:07:07
1.00707 ریال6:06:07
1.00711 ریال6:00:06
1.00723 ریال5:59:07
1.00719 ریال5:58:07
1.00706 ریال5:57:08
1.00705 ریال5:54:08
1.00787 ریال5:53:08
1.00829 ریال5:52:03
1.00796 ریال5:48:07
1.00795 ریال5:43:08
1.00828 ریال5:42:07
1.00794 ریال5:40:09
1.00815 ریال5:38:03
1.00793 ریال5:37:07
1.00854 ریال5:35:09
1.00855 ریال5:33:08
1.00793 ریال5:30:10
1.00792 ریال5:28:07
1.00818 ریال5:27:07
1.00826 ریال5:25:08
1.00681 ریال5:24:03
1.00645 ریال5:23:07
1.00646 ریال5:21:07
1.00645 ریال5:18:07
1.00644 ریال5:12:03
1.00815 ریال5:11:07
1.00786 ریال5:09:07
1.00789 ریال5:08:07
1.00798 ریال5:07:07
1.00796 ریال5:01:08
1.00797 ریال5:00:06
1.00795 ریال4:59:02
1.00796 ریال4:57:07
1.00795 ریال4:56:07
1.00796 ریال4:55:09
1.00795 ریال4:54:03
1.00863 ریال4:53:07
1.00809 ریال4:52:07
1.00839 ریال4:51:07
1.00849 ریال4:49:08
1.00909 ریال4:45:09
1.00978 ریال4:43:02
1.00909 ریال4:42:07
1.00906 ریال4:41:06
1.00928 ریال4:40:09
1.00884 ریال4:39:07
1.00957 ریال4:38:06
1.00958 ریال4:37:06
1.00885 ریال4:36:03
1.00873 ریال4:35:04
1.00885 ریال4:33:07
1.0085 ریال4:32:07
1.00863 ریال4:30:05
1.00864 ریال4:25:08
1.00884 ریال4:24:07
1.00931 ریال4:23:02
1.00911 ریال4:20:04
1.0091 ریال4:19:07
1.00911 ریال4:17:06
1.0091 ریال4:16:06
1.00966 ریال4:15:08
1.00914 ریال4:14:07
1.00911 ریال4:13:06
1.01217 ریال4:10:08
1.01218 ریال4:07:02
1.01237 ریال4:05:07
1.01217 ریال4:01:07
1.01216 ریال3:58:07
1.01214 ریال3:56:02
1.01213 ریال3:52:06
1.01243 ریال3:51:02
1.01212 ریال3:48:02
1.01211 ریال3:43:07
1.01274 ریال3:42:03
1.01209 ریال3:40:08
1.01208 ریال3:38:07
1.01209 ریال3:37:06
1.01208 ریال3:32:07
1.00378 ریال3:26:06
1.00381 ریال3:24:07
1.0041 ریال3:23:07
1.00378 ریال3:22:02
1.00368 ریال3:19:03
1.00372 ریال3:17:02
1.00368 ریال3:14:02
1.00369 ریال3:13:07
1.00368 ریال3:11:02
1.00378 ریال3:10:08
1.00388 ریال3:07:07
1.00392 ریال3:06:07
1.00397 ریال2:45:07
1.004 ریال2:43:06
1.00397 ریال2:37:03
1.00406 ریال2:36:06
1.00416 ریال2:35:03
1.00397 ریال2:32:06
1.00396 ریال2:31:06
1.00416 ریال2:29:06
1.00415 ریال2:27:07
1.00395 ریال2:26:02
1.00396 ریال2:25:10
1.00395 ریال2:23:06
1.00399 ریال2:21:06
1.00395 ریال2:13:02
1.00399 ریال2:11:06
1.00395 ریال2:00:04
1.00396 ریال1:59:06
1.00395 ریال1:47:02
1.00392 ریال1:39:06
1.00395 ریال1:34:07
1.00393 ریال1:24:07
1.00403 ریال1:18:06
1.00393 ریال1:17:06
1.00402 ریال1:15:08
1.00392 ریال1:13:07
1.00396 ریال1:12:06
1.00406 ریال1:10:08
1.00396 ریال1:08:07
1.00388 ریال0:57:02
1.0039 ریال0:56:06
1.004 ریال0:55:03
1.0039 ریال0:53:06
1.00379 ریال0:50:11
1.00369 ریال0:49:07
1.00359 ریال0:48:07
1.0036 ریال0:40:08
1.00385 ریال0:12:07
1.00389 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات