شاخص یاب

ترون / TRON

  • نرخ فعلی:0.024526
  • بالاترین قیمت روز:0.024701
  • پایین ترین قیمت روز:0.024408
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.024685
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۴۷:۰۳
  • نرخ روز گذشته:0.02469
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک ترون / TRON در روز جاری

نمودار کندل استیک ترون / TRON در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.024526 ریال3:47:03
0.024537 ریال3:46:07
0.02453 ریال3:45:08
0.024538 ریال3:42:07
0.024533 ریال3:40:09
0.024497 ریال3:39:07
0.024495 ریال3:38:06
0.024508 ریال3:37:07
0.024497 ریال3:35:10
0.024537 ریال3:34:07
0.024541 ریال3:33:03
0.024484 ریال3:32:08
0.024427 ریال3:31:08
0.024415 ریال3:30:05
0.024408 ریال3:29:07
0.024417 ریال3:28:07
0.024419 ریال3:27:07
0.024437 ریال3:26:07
0.024435 ریال3:25:08
0.024469 ریال3:24:07
0.024489 ریال3:23:07
0.024494 ریال3:22:07
0.024501 ریال3:21:07
0.024504 ریال3:20:09
0.024493 ریال3:19:06
0.024492 ریال3:18:07
0.024488 ریال3:17:06
0.0245 ریال3:16:07
0.024493 ریال3:15:04
0.024486 ریال3:14:07
0.024484 ریال3:13:06
0.024478 ریال3:12:07
0.024483 ریال3:11:07
0.024476 ریال3:10:09
0.02446 ریال3:09:07
0.024482 ریال3:08:03
0.024485 ریال3:07:07
0.024487 ریال3:06:07
0.024495 ریال3:04:07
0.024586 ریال3:02:07
0.024613 ریال3:01:03
0.024611 ریال3:00:10
0.02461 ریال2:59:06
0.024617 ریال2:58:03
0.024612 ریال2:57:07
0.024618 ریال2:56:06
0.024622 ریال2:55:08
0.024637 ریال2:53:03
0.024641 ریال2:52:06
0.024646 ریال2:51:07
0.024642 ریال2:49:07
0.024651 ریال2:48:09
0.024654 ریال2:47:07
0.024631 ریال2:46:07
0.024611 ریال2:45:08
0.024603 ریال2:44:03
0.024607 ریال2:43:03
0.024611 ریال2:42:03
0.02458 ریال2:41:06
0.02459 ریال2:39:07
0.024615 ریال2:38:06
0.024601 ریال2:37:03
0.024603 ریال2:36:07
0.024597 ریال2:35:04
0.024594 ریال2:34:07
0.0246 ریال2:33:07
0.024618 ریال2:32:03
0.024624 ریال2:31:07
0.024622 ریال2:30:09
0.024614 ریال2:29:07
0.02462 ریال2:28:02
0.024628 ریال2:27:06
0.024635 ریال2:26:02
0.024637 ریال2:25:08
0.024635 ریال2:24:07
0.024614 ریال2:23:02
0.024601 ریال2:21:06
0.024605 ریال2:20:08
0.024596 ریال2:19:07
0.024597 ریال2:18:07
0.024595 ریال2:17:07
0.024604 ریال2:16:02
0.024601 ریال2:15:07
0.024612 ریال2:14:06
0.024616 ریال2:13:06
0.024633 ریال2:12:07
0.024639 ریال2:11:07
0.024652 ریال2:10:03
0.024639 ریال2:09:07
0.024665 ریال2:08:02
0.024652 ریال2:07:07
0.02464 ریال2:06:07
0.02465 ریال2:04:07
0.024642 ریال2:03:07
0.024655 ریال2:01:05
0.024693 ریال2:00:04
0.024701 ریال1:59:06
0.024691 ریال1:58:07
0.024687 ریال1:57:06
0.024657 ریال1:56:02
0.024648 ریال1:55:08
0.024647 ریال1:54:03
0.02466 ریال1:53:06
0.024666 ریال1:52:07
0.024683 ریال1:51:07
0.02469 ریال1:49:07
0.02467 ریال1:48:07
0.024669 ریال1:47:06
0.024635 ریال1:46:07
0.024634 ریال1:45:08
0.024625 ریال1:44:03
0.024624 ریال1:43:02
0.024623 ریال1:42:06
0.024626 ریال1:41:02
0.024632 ریال1:40:07
0.024622 ریال1:39:07
0.024624 ریال1:38:07
0.024613 ریال1:37:03
0.024608 ریال1:36:06
0.024602 ریال1:35:08
0.024601 ریال1:34:07
0.024605 ریال1:33:07
0.024603 ریال1:32:03
0.024609 ریال1:31:06
0.024606 ریال1:30:09
0.02462 ریال1:29:03
0.024614 ریال1:28:07
0.024608 ریال1:27:06
0.024605 ریال1:26:06
0.024608 ریال1:25:08
0.024652 ریال1:24:06
0.024637 ریال1:23:06
0.024653 ریال1:22:06
0.024651 ریال1:21:02
0.024668 ریال1:20:08
0.024672 ریال1:19:06
0.02464 ریال1:17:06
0.024641 ریال1:16:06
0.024639 ریال1:15:08
0.024626 ریال1:14:06
0.024635 ریال1:13:06
0.024647 ریال1:12:06
0.024617 ریال1:11:06
0.024615 ریال1:10:08
0.024625 ریال1:09:06
0.024627 ریال1:08:02
0.024625 ریال1:07:09
0.024621 ریال1:06:03
0.024613 ریال1:05:03
0.024612 ریال1:04:06
0.024618 ریال1:03:06
0.024624 ریال1:00:10
0.024621 ریال0:59:06
0.024623 ریال0:58:06
0.024622 ریال0:56:06
0.024606 ریال0:55:03
0.024604 ریال0:54:02
0.02461 ریال0:53:06
0.024619 ریال0:52:06
0.024628 ریال0:51:06
0.024619 ریال0:49:07
0.024617 ریال0:48:07
0.024618 ریال0:47:03
0.024619 ریال0:46:06
0.02462 ریال0:45:07
0.024584 ریال0:44:06
0.024587 ریال0:43:02
0.024588 ریال0:42:06
0.024559 ریال0:30:09
0.024672 ریال0:12:06
0.024685 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات