شاخص یاب

ورج / Verge

  • نرخ فعلی:0.006776
  • بالاترین قیمت روز:0.006854
  • پایین ترین قیمت روز:0.006691
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.006695
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۷:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.006883
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک ورج / Verge در روز جاری

نمودار کندل استیک ورج / Verge در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.006776 ریال6:17:07
0.006791 ریال5:57:08
0.006792 ریال5:53:08
0.006793 ریال5:41:07
0.006781 ریال5:23:07
0.00678 ریال5:22:03
0.006794 ریال5:07:07
0.006773 ریال4:48:07
0.006786 ریال4:30:05
0.006782 ریال4:27:06
0.006808 ریال4:26:07
0.006811 ریال4:17:07
0.006854 ریال4:15:08
0.006825 ریال4:07:02
0.00685 ریال3:50:09
0.006824 ریال3:39:07
0.006699 ریال3:32:07
0.00671 ریال3:30:04
0.006707 ریال3:26:06
0.006706 ریال3:11:02
0.006701 ریال2:54:07
0.006695 ریال2:44:06
0.006697 ریال2:37:03
0.006703 ریال2:22:02
0.006694 ریال2:20:08
0.006693 ریال1:54:06
0.006692 ریال1:45:08
0.006697 ریال1:08:07
0.006691 ریال0:59:06
0.006695 ریال0:58:06
0.006702 ریال0:53:06
0.006695 ریال0:40:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات