کالایاب
شاخص یاب

ورج / Verge

  • نرخ فعلی:0.006592
  • بالاترین قیمت روز:0.00668
  • پایین ترین قیمت روز:0.006505
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.006505
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.006499
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک ورج / Verge در روز جاری

نمودار کندل استیک ورج / Verge در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.006592 ریال10:59:07
0.006577 ریال10:57:08
0.006589 ریال10:56:08
0.006582 ریال10:55:10
0.006581 ریال10:54:07
0.006583 ریال10:53:08
0.006581 ریال10:51:07
0.006596 ریال10:49:08
0.006589 ریال10:48:08
0.00659 ریال10:43:08
0.006591 ریال10:40:12
0.00659 ریال10:39:03
0.006598 ریال10:37:07
0.006591 ریال10:36:03
0.006598 ریال10:35:10
0.006591 ریال10:34:09
0.006602 ریال10:33:10
0.006603 ریال10:30:14
0.006596 ریال10:28:08
0.006597 ریال10:27:08
0.006593 ریال10:25:05
0.006604 ریال10:24:02
0.006605 ریال10:23:08
0.006594 ریال10:21:08
0.006597 ریال10:20:11
0.006599 ریال10:19:07
0.006606 ریال10:16:08
0.006611 ریال10:15:04
0.006609 ریال10:14:08
0.006594 ریال10:13:08
0.006595 ریال10:11:08
0.006609 ریال10:08:08
0.006594 ریال10:07:09
0.006601 ریال10:05:11
0.00661 ریال9:59:03
0.006602 ریال9:58:08
0.006604 ریال9:56:09
0.006609 ریال9:54:08
0.006611 ریال9:46:08
0.006603 ریال9:45:10
0.006607 ریال9:43:03
0.006601 ریال9:42:03
0.006598 ریال9:40:11
0.006593 ریال9:33:03
0.00659 ریال9:32:09
0.006591 ریال9:30:14
0.006595 ریال9:23:08
0.006604 ریال9:20:06
0.006599 ریال9:08:08
0.006598 ریال9:06:07
0.006599 ریال8:57:08
0.006603 ریال8:56:07
0.006609 ریال8:55:09
0.006603 ریال8:54:03
0.006598 ریال8:53:08
0.006609 ریال8:52:08
0.006596 ریال8:48:07
0.006594 ریال8:46:07
0.006599 ریال8:45:10
0.006603 ریال8:44:08
0.006601 ریال8:43:08
0.006608 ریال8:42:08
0.006592 ریال8:40:10
0.006593 ریال8:39:03
0.006587 ریال8:36:08
0.006596 ریال8:32:08
0.006598 ریال8:31:08
0.006594 ریال8:30:13
0.0066 ریال8:29:08
0.006593 ریال8:26:07
0.006584 ریال8:23:08
0.006593 ریال8:18:08
0.006594 ریال8:14:07
0.006591 ریال8:10:05
0.006588 ریال8:07:03
0.006587 ریال8:05:04
0.006593 ریال7:47:02
0.006594 ریال7:46:07
0.006593 ریال7:33:08
0.006589 ریال7:29:08
0.006602 ریال7:25:09
0.006607 ریال7:23:07
0.006601 ریال7:19:02
0.006613 ریال7:06:07
0.006614 ریال6:57:07
0.006601 ریال6:45:04
0.006591 ریال6:40:09
0.006589 ریال6:31:05
0.006589 ریال6:30:36
0.006579 ریال6:28:17
0.006584 ریال6:26:14
0.006586 ریال6:23:07
0.006593 ریال6:21:03
0.00659 ریال6:15:09
0.006591 ریال6:12:08
0.006589 ریال6:11:10
0.00659 ریال6:09:08
0.006589 ریال6:07:08
0.006581 ریال6:05:04
0.006569 ریال5:56:08
0.006575 ریال5:54:07
0.006577 ریال5:53:08
0.006574 ریال5:39:07
0.006583 ریال5:37:08
0.006594 ریال5:35:03
0.006568 ریال5:29:08
0.006581 ریال5:27:07
0.006609 ریال5:13:07
0.00661 ریال5:09:03
0.006609 ریال5:00:05
0.00661 ریال4:59:07
0.006609 ریال4:49:07
0.006608 ریال4:47:07
0.006612 ریال4:46:07
0.006609 ریال4:43:07
0.006612 ریال4:39:07
0.006607 ریال4:32:03
0.006613 ریال4:18:07
0.006615 ریال4:16:07
0.006613 ریال4:14:07
0.006617 ریال4:09:02
0.006609 ریال4:08:07
0.006605 ریال4:06:07
0.006617 ریال4:03:08
0.006614 ریال3:52:07
0.006613 ریال3:51:07
0.006608 ریال3:43:07
0.006607 ریال3:39:07
0.006604 ریال3:26:08
0.006588 ریال3:23:07
0.006585 ریال3:21:08
0.006662 ریال3:11:07
0.006676 ریال3:10:09
0.00666 ریال3:08:07
0.006673 ریال3:03:07
0.00668 ریال2:59:06
0.006676 ریال2:58:07
0.006678 ریال2:56:07
0.006663 ریال2:55:08
0.006662 ریال2:53:07
0.00665 ریال2:47:07
0.006657 ریال2:46:07
0.006646 ریال2:44:07
0.006655 ریال2:41:07
0.006648 ریال2:29:07
0.006649 ریال2:28:07
0.006641 ریال2:26:07
0.006648 ریال2:13:08
0.006641 ریال2:12:07
0.006643 ریال2:10:10
0.00664 ریال2:08:08
0.006649 ریال2:05:04
0.006648 ریال1:58:07
0.006655 ریال1:56:07
0.006652 ریال1:49:07
0.006653 ریال1:44:07
0.006652 ریال1:40:09
0.00665 ریال1:38:08
0.006643 ریال1:32:07
0.00665 ریال1:28:07
0.006643 ریال1:19:07
0.00664 ریال1:18:06
0.006638 ریال1:14:03
0.006634 ریال1:10:10
0.006635 ریال1:09:07
0.006638 ریال1:05:21
0.006643 ریال1:03:07
0.006651 ریال0:54:07
0.006639 ریال0:53:08
0.006637 ریال0:52:07
0.006654 ریال0:51:07
0.006651 ریال0:49:07
0.006645 ریال0:48:07
0.00665 ریال0:47:07
0.006644 ریال0:46:07
0.00665 ریال0:45:09
0.006639 ریال0:41:03
0.006638 ریال0:38:07
0.006645 ریال0:36:08
0.006643 ریال0:34:07
0.006658 ریال0:21:07
0.006655 ریال0:18:07
0.006646 ریال0:17:07
0.006649 ریال0:14:07
0.006648 ریال0:09:03
0.006514 ریال0:08:07
0.006508 ریال0:06:07
0.006505 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات