کالایاب
شاخص یاب

وان کوین / Wancoin

  • نرخ فعلی:0.4039
  • بالاترین قیمت روز:0.4112
  • پایین ترین قیمت روز:0.4039
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4092
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۵۴:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.4105
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0066

نمودار کندل استیک وان کوین / Wancoin در روز جاری

نمودار کندل استیک وان کوین / Wancoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4039 ریال8:54:07
0.4076 ریال8:53:07
0.4074 ریال8:47:07
0.4098 ریال8:46:07
0.4074 ریال8:44:07
0.4096 ریال8:42:07
0.4098 ریال8:41:07
0.4096 ریال8:39:07
0.4111 ریال8:34:07
0.4096 ریال8:32:07
0.4098 ریال5:04:07
0.4087 ریال4:48:07
0.4095 ریال4:40:09
0.4108 ریال4:35:08
0.4100 ریال4:25:08
0.4096 ریال4:21:07
0.4090 ریال4:15:08
0.4092 ریال4:06:07
0.4084 ریال4:00:12
0.4096 ریال3:54:06
0.4092 ریال3:47:07
0.4088 ریال3:39:07
0.4094 ریال3:32:07
0.4105 ریال3:20:08
0.4104 ریال3:15:08
0.4106 ریال3:09:07
0.4112 ریال3:03:07
0.4106 ریال2:58:07
0.4096 ریال2:49:07
0.4086 ریال2:43:07
0.4077 ریال2:38:07
0.4086 ریال2:32:07
0.4078 ریال2:19:07
0.4069 ریال2:12:07
0.4102 ریال2:05:08
0.4092 ریال2:01:09
0.4070 ریال1:58:07
0.4072 ریال1:52:06
0.4069 ریال1:46:07
0.4080 ریال1:38:07
0.4081 ریال1:33:07
0.4067 ریال1:30:10
0.4062 ریال1:25:08
0.4061 ریال1:20:09
0.4062 ریال1:16:07
0.4056 ریال1:10:09
0.4049 ریال1:04:07
0.408 ریال1:00:13
0.4081 ریال0:52:07
0.4070 ریال0:46:07
0.4097 ریال0:40:09
0.4106 ریال0:34:07
0.4098 ریال0:30:10
0.4104 ریال0:26:07
0.4092 ریال0:21:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات