کالایاب
شاخص یاب

ویوز / Waves

  • نرخ فعلی:2.7473
  • بالاترین قیمت روز:2.7749
  • پایین ترین قیمت روز:2.7357
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.7382
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۱۹:۰۶
  • نرخ روز گذشته:2.7384
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0089

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.7473 ریال7:19:06
2.7471 ریال7:17:06
2.7469 ریال6:58:07
2.7459 ریال6:40:09
2.745 ریال6:22:07
2.7447 ریال5:59:07
2.7439 ریال5:41:03
2.7441 ریال5:33:03
2.7447 ریال5:32:12
2.7422 ریال5:30:14
2.7469 ریال5:20:05
2.7483 ریال4:46:07
2.7429 ریال4:44:07
2.7749 ریال4:42:06
2.7408 ریال4:12:07
2.7402 ریال3:36:07
2.7358 ریال3:26:06
2.7399 ریال3:22:07
2.7357 ریال1:42:07
2.7358 ریال1:29:07
2.7361 ریال1:07:07
2.7362 ریال1:03:07
2.7371 ریال0:42:07
2.737 ریال0:35:09
2.7367 ریال0:31:07
2.7369 ریال0:29:06
2.7374 ریال0:18:07
2.7382 ریال0:12:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات