شاخص یاب

ویوز / Waves

  • نرخ فعلی:2.6064
  • بالاترین قیمت روز:2.6078
  • پایین ترین قیمت روز:2.5803
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5806
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۶:۰۶
  • نرخ روز گذشته:2.5859
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.79%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0205

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار کندل استیک ویوز / Waves در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.6064 ریال5:06:06
2.6074 ریال4:52:06
2.6075 ریال4:51:07
2.6076 ریال4:48:07
2.6078 ریال4:05:03
2.6077 ریال3:52:06
2.5852 ریال3:33:07
2.5848 ریال2:59:07
2.5803 ریال2:20:08
2.5804 ریال2:13:07
2.5803 ریال2:06:07
2.5806 ریال1:56:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات