کالایاب
شاخص یاب

وکس / WAX

  • نرخ فعلی:0.05600
  • بالاترین قیمت روز:0.06082
  • پایین ترین قیمت روز:0.05600
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.057253
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۱:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.05725
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک وکس / WAX در روز جاری

نمودار کندل استیک وکس / WAX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.05600 ریال18:41:09
0.05602 ریال18:40:06
0.05603 ریال18:37:03
0.05604 ریال18:36:09
0.05605 ریال18:33:03
0.056207 ریال18:32:09
0.0562 ریال18:27:09
0.05823 ریال17:57:03
0.05822 ریال17:55:09
0.05821 ریال17:52:08
0.058208 ریال17:51:08
0.05818 ریال17:50:06
0.05816 ریال17:49:09
0.058161 ریال17:48:08
0.05813 ریال17:47:03
0.05810 ریال17:46:03
0.05808 ریال17:45:06
0.05807 ریال17:44:02
0.05805 ریال17:43:08
0.058048 ریال17:42:09
0.05808 ریال17:41:03
0.05804 ریال17:39:03
0.058 ریال17:38:09
0.05798 ریال16:40:11
0.05795 ریال16:35:10
0.05803 ریال16:09:23
0.05985 ریال14:25:10
0.05998 ریال13:48:08
0.06082 ریال12:51:09
0.060819 ریال12:50:13
0.06077 ریال12:41:09
0.05740 ریال12:12:08
0.05741 ریال12:11:03
0.057403 ریال12:10:12
0.05741 ریال11:25:05
0.06024 ریال8:32:08
0.060241 ریال8:31:08
0.05813 ریال8:30:13
0.05725 ریال7:46:07
0.05724 ریال7:29:08
0.057242 ریال7:27:08
0.05724 ریال5:08:07
0.05768 ریال4:59:08
0.05725 ریال4:32:03
0.057253 ریال4:31:08
0.05725 ریال0:33:07
0.057253 ریال0:31:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات