شاخص یاب

زد کوین / ZCoin

  • نرخ فعلی:5.2605
  • بالاترین قیمت روز:5.2672
  • پایین ترین قیمت روز:5.2282
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.234
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۴۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:5.2229
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0376

نمودار کندل استیک زد کوین / ZCoin در روز جاری

نمودار کندل استیک زد کوین / ZCoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.2605 ریال3:43:07
5.2643 ریال3:42:07
5.2532 ریال3:40:09
5.2643 ریال3:37:07
5.2634 ریال3:35:10
5.2435 ریال3:34:07
5.2488 ریال3:32:08
5.2435 ریال3:26:08
5.2452 ریال3:21:07
5.2496 ریال3:11:07
5.2561 ریال3:09:07
5.254 ریال3:06:07
5.2508 ریال3:04:07
5.2553 ریال3:02:07
5.2517 ریال3:00:10
5.2508 ریال2:59:07
5.2527 ریال2:57:08
5.2507 ریال2:56:06
5.2571 ریال2:55:08
5.2527 ریال2:54:07
5.2472 ریال2:52:06
5.2507 ریال2:51:07
5.2472 ریال2:47:07
5.2467 ریال2:41:07
5.2463 ریال2:39:07
5.2467 ریال2:38:06
5.2463 ریال2:36:07
5.2334 ریال2:33:07
5.2285 ریال2:29:07
5.234 ریال2:27:06
5.2285 ریال2:25:08
5.234 ریال2:24:07
5.2282 ریال2:19:07
5.2285 ریال2:18:07
5.2282 ریال2:17:07
5.2287 ریال2:15:08
5.2285 ریال2:14:06
5.2287 ریال2:13:06
5.2379 ریال2:12:07
5.2287 ریال2:11:07
5.2379 ریال2:09:07
5.2526 ریال2:07:07
5.2672 ریال2:03:07
5.2547 ریال1:59:07
5.2529 ریال1:58:07
5.2543 ریال1:57:07
5.2547 ریال1:55:08
5.2529 ریال1:53:06
5.2431 ریال1:49:07
5.237 ریال1:48:07
5.235 ریال1:47:06
5.237 ریال1:46:07
5.235 ریال1:40:07
5.2387 ریال1:35:08
5.2404 ریال1:34:07
5.2405 ریال1:33:07
5.2404 ریال1:31:07
5.2405 ریال1:30:10
5.2416 ریال1:28:07
5.2411 ریال1:27:07
5.2416 ریال1:26:06
5.2411 ریال1:24:06
5.2429 ریال1:23:06
5.2411 ریال1:22:06
5.2429 ریال1:20:08
5.2368 ریال1:19:06
5.2494 ریال1:17:06
5.2495 ریال1:15:08
5.2494 ریال1:14:06
5.2497 ریال1:13:07
5.2492 ریال1:12:06
5.2295 ریال1:11:06
5.2497 ریال1:10:08
5.2321 ریال1:09:06
5.2317 ریال1:07:09
5.23 ریال1:04:06
5.2378 ریال1:00:10
5.2456 ریال0:59:06
5.2493 ریال0:58:06
5.2456 ریال0:57:06
5.2493 ریال0:56:06
5.2489 ریال0:52:07
5.2451 ریال0:51:06
5.2489 ریال0:49:07
5.2451 ریال0:48:07
5.2331 ریال0:46:06
5.2459 ریال0:45:07
5.2331 ریال0:42:07
5.2404 ریال0:30:09
5.234 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات