صفحات مرتبط
شاخص یاب

بنزین (RBOB)

  • نرخ فعلی:2.0655
  • بالاترین قیمت روز:2.0665
  • پایین ترین قیمت روز:2.064
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.0655
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۰:۱۲
  • نرخ روز گذشته:2.0661
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0655 ریال1:30:12
2.065 ریال1:29:56
2.0655 ریال1:29:51
2.065 ریال1:28:58
2.0645 ریال1:28:40
2.065 ریال1:28:12
2.0651 ریال1:27:59
2.065 ریال1:26:19
2.0652 ریال1:26:07
2.065 ریال1:25:54
2.0645 ریال1:24:56
2.0648 ریال1:24:52
2.0645 ریال1:24:25
2.0648 ریال1:24:19
2.065 ریال1:20:30
2.0648 ریال1:20:14
2.0645 ریال1:17:06
2.0646 ریال1:16:47
2.0645 ریال1:16:42
2.0646 ریال1:16:38
2.0655 ریال1:16:33
2.065 ریال1:16:23
2.0652 ریال1:16:11
2.0655 ریال1:15:52
2.0652 ریال1:15:48
2.0655 ریال1:15:43
2.0652 ریال1:15:38
2.0645 ریال1:15:14
2.0648 ریال1:15:09
2.0645 ریال1:13:51
2.0648 ریال1:13:47
2.065 ریال1:12:34
2.0648 ریال1:12:29
2.0646 ریال1:12:24
2.0645 ریال1:12:19
2.065 ریال1:10:43
2.0645 ریال1:10:39
2.065 ریال1:10:21
2.0645 ریال1:10:16
2.0649 ریال1:10:10
2.0645 ریال1:09:55
2.065 ریال1:09:46
2.0645 ریال1:09:37
2.0649 ریال1:09:29
2.0645 ریال1:09:23
2.0646 ریال1:09:12
2.065 ریال1:08:46
2.0645 ریال1:08:08
2.0648 ریال1:07:57
2.065 ریال1:07:53
2.0649 ریال1:07:49
2.065 ریال1:07:35
2.0655 ریال1:05:41
2.065 ریال1:03:47
2.0655 ریال1:02:52
2.0652 ریال1:02:42
2.0655 ریال1:02:37
2.0645 ریال1:01:24
2.065 ریال1:01:07
2.0649 ریال1:00:57
2.065 ریال1:00:41
2.0654 ریال1:00:36
2.0655 ریال1:00:24
2.0654 ریال1:00:17
2.0655 ریال0:59:12
2.0657 ریال0:59:06
2.0655 ریال0:57:17
2.0658 ریال0:57:12
2.066 ریال0:56:16
2.0659 ریال0:56:11
2.0665 ریال0:55:36
2.066 ریال0:55:32
2.0662 ریال0:55:28
2.066 ریال0:55:13
2.0655 ریال0:55:08
2.066 ریال0:54:58
2.0655 ریال0:54:35
2.0656 ریال0:54:21
2.0655 ریال0:53:17
2.0652 ریال0:53:06
2.065 ریال0:52:59
2.0653 ریال0:52:55
2.065 ریال0:52:46
2.0652 ریال0:52:33
2.0655 ریال0:52:12
2.0652 ریال0:52:07
2.0655 ریال0:50:20
2.0653 ریال0:50:09
2.0655 ریال0:49:46
2.0645 ریال0:49:24
2.065 ریال0:47:16
2.0651 ریال0:47:11
2.065 ریال0:47:06
2.0651 ریال0:46:57
2.0645 ریال0:46:49
2.065 ریال0:46:44
2.0649 ریال0:46:40
2.065 ریال0:46:21
2.0655 ریال0:45:46
2.065 ریال0:45:41
2.0655 ریال0:45:38
2.065 ریال0:45:33
2.0652 ریال0:45:29
2.065 ریال0:44:45
2.0655 ریال0:43:35
2.065 ریال0:42:17
2.0645 ریال0:41:33
2.065 ریال0:41:29
2.0645 ریال0:40:47
2.065 ریال0:40:38
2.0655 ریال0:40:19
2.065 ریال0:39:31
2.0651 ریال0:39:26
2.065 ریال0:37:18
2.0655 ریال0:36:57
2.065 ریال0:36:48
2.0645 ریال0:36:38
2.065 ریال0:36:17
2.0645 ریال0:36:11
2.065 ریال0:35:34
2.0645 ریال0:35:14
2.0648 ریال0:35:08
2.0645 ریال0:34:56
2.0648 ریال0:34:52
2.0645 ریال0:34:39
2.065 ریال0:34:34
2.0645 ریال0:34:28
2.065 ریال0:33:52
2.0645 ریال0:33:43
2.0648 ریال0:33:38
2.0645 ریال0:32:36
2.0649 ریال0:32:24
2.065 ریال0:31:34
2.0645 ریال0:31:18
2.0646 ریال0:31:13
2.0645 ریال0:30:46
2.0646 ریال0:30:41
2.0645 ریال0:30:12
2.0646 ریال0:29:53
2.0645 ریال0:29:48
2.0647 ریال0:29:39
2.0645 ریال0:29:26
2.064 ریال0:29:21
2.0645 ریال0:29:16
2.0644 ریال0:29:11
2.0645 ریال0:28:56
2.0646 ریال0:28:42
2.0645 ریال0:26:15
2.0646 ریال0:26:10
2.0645 ریال0:23:51
2.0646 ریال0:23:47
2.0645 ریال0:22:55
2.0644 ریال0:22:50
2.0645 ریال0:21:37
2.0648 ریال0:21:33
2.0645 ریال0:21:28
2.0648 ریال0:21:22
2.0645 ریال0:21:17
2.0647 ریال0:21:06
2.0645 ریال0:20:38
2.0646 ریال0:20:34
2.065 ریال0:20:19
2.0645 ریال0:19:55
2.065 ریال0:19:51
2.0649 ریال0:19:47
2.065 ریال0:19:42
2.0649 ریال0:19:38
2.0645 ریال0:18:58
2.0648 ریال0:18:54
2.065 ریال0:18:41
2.0652 ریال0:18:26
2.065 ریال0:18:17
2.0655 ریال0:18:11
2.065 ریال0:18:06
2.0652 ریال0:17:56
2.0655 ریال0:17:35
2.0654 ریال0:17:27
2.0655 ریال0:17:17
2.065 ریال0:16:52
2.0645 ریال0:15:09
2.0648 ریال0:14:59
2.0645 ریال0:14:46
2.0648 ریال0:14:41
2.0645 ریال0:14:36
2.0648 ریال0:14:32
2.0645 ریال0:14:22
2.0647 ریال0:14:17
2.0645 ریال0:13:46
2.0648 ریال0:13:42
2.0645 ریال0:13:25
2.0655 ریال0:13:06
2.0652 ریال0:12:57
2.065 ریال0:12:27
2.0651 ریال0:12:22
2.065 ریال0:12:16
2.0645 ریال0:11:47
2.065 ریال0:11:43
2.0655 ریال0:11:38
2.0652 ریال0:11:25
2.0655 ریال0:10:27
2.0654 ریال0:10:22
2.0655 ریال0:09:50
2.0653 ریال0:09:46
2.0652 ریال0:09:36
2.0651 ریال0:09:27
2.0655 ریال0:09:22
2.0654 ریال0:09:16
2.0655 ریال0:06:50
2.0657 ریال0:06:45
2.0655 ریال0:05:44
2.0657 ریال0:05:33
2.066 ریال0:05:21
2.0659 ریال0:05:15
2.066 ریال0:05:09
2.0655 ریال0:04:04
نظرات