صفحات مرتبط
شاخص یاب

گازوییل

  • نرخ فعلی:638.13
  • بالاترین قیمت روز:639.63
  • پایین ترین قیمت روز:636.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:636.88
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۰:۴۴
  • نرخ روز گذشته:634.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.88

نمودار کندل استیک گازوییل در روز جاری

نمودار کندل استیک گازوییل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
638.13 ریال8:40:44
638 ریال8:40:05
637.88 ریال8:39:08
638.13 ریال8:39:04
637.88 ریال8:10:09
638 ریال8:09:49
638.13 ریال8:09:43
637.88 ریال8:08:58
637.75 ریال8:07:25
637.63 ریال8:07:20
637.75 ریال8:06:16
637.88 ریال8:02:37
637.75 ریال8:02:26
637.88 ریال8:02:22
637.75 ریال8:02:19
637.88 ریال8:01:45
637.63 ریال8:01:27
637.5 ریال8:01:05
637.38 ریال7:53:08
637.5 ریال7:52:31
637.38 ریال7:41:28
637.63 ریال7:41:25
637.38 ریال7:41:22
637.63 ریال7:39:28
637.38 ریال7:33:04
637.13 ریال7:32:20
637.38 ریال7:30:22
637.13 ریال7:30:19
637.38 ریال7:29:13
637.63 ریال7:26:35
637.88 ریال7:23:10
637.63 ریال7:20:21
637.88 ریال7:18:51
638 ریال7:18:40
638.13 ریال7:08:54
637.88 ریال7:06:40
638.13 ریال7:06:10
638.38 ریال7:04:18
638.5 ریال7:04:10
638.38 ریال7:03:49
638 ریال7:03:40
638.13 ریال7:03:38
638 ریال7:03:35
638.13 ریال7:03:32
638 ریال7:02:27
637.88 ریال7:00:25
638 ریال6:58:33
638.13 ریال6:57:52
638 ریال6:57:33
637.88 ریال6:56:15
638.13 ریال6:56:12
638 ریال6:55:30
638.13 ریال6:54:54
638 ریال6:54:37
638.13 ریال6:54:35
638 ریال6:54:32
638.13 ریال6:54:29
638 ریال6:54:27
638.13 ریال6:54:10
638 ریال6:53:39
638.13 ریال6:53:15
638 ریال6:52:39
638.13 ریال6:52:18
638 ریال6:52:10
637.88 ریال6:51:48
637.75 ریال6:51:43
637.63 ریال6:51:21
637.88 ریال6:50:20
638.13 ریال6:50:11
637.88 ریال6:50:08
638.13 ریال6:48:41
638.38 ریال6:44:14
638.5 ریال6:43:48
638.63 ریال6:43:21
638.5 ریال6:42:43
638.63 ریال6:42:40
638.5 ریال6:42:37
638.63 ریال6:42:32
638.5 ریال6:42:19
638.38 ریال6:41:23
638.5 ریال6:40:57
638.63 ریال6:40:52
638.5 ریال6:40:23
638.38 ریال6:40:20
638.5 ریال6:40:15
638.38 ریال6:40:05
638.5 ریال6:39:24
638.38 ریال6:39:21
638.5 ریال6:39:18
638.38 ریال6:39:12
638.5 ریال6:39:10
638.38 ریال6:39:07
638.5 ریال6:38:47
638.63 ریال6:38:15
638.5 ریال6:38:13
638.63 ریال6:38:10
638.5 ریال6:38:07
638.63 ریال6:38:04
638.5 ریال6:37:47
638.63 ریال6:37:38
638.5 ریال6:37:35
638.63 ریال6:37:30
638.5 ریال6:37:27
638.63 ریال6:36:36
638.5 ریال6:36:13
638.38 ریال6:36:10
638.63 ریال6:36:07
638.38 ریال6:36:04
638.63 ریال6:35:48
638.5 ریال6:35:45
638.63 ریال6:35:40
638.5 ریال6:35:34
638.38 ریال6:35:20
638.63 ریال6:35:08
638.38 ریال6:32:44
637.88 ریال6:32:22
638.13 ریال6:29:58
638.38 ریال6:29:14
638.25 ریال6:28:05
638.38 ریال6:27:21
638.25 ریال6:27:14
638.38 ریال6:27:05
638.13 ریال6:25:52
638.38 ریال6:24:05
638.13 ریال6:21:46
638 ریال6:21:04
637.88 ریال6:20:57
638 ریال6:20:54
637.88 ریال6:20:09
637.63 ریال6:18:55
637.5 ریال6:18:44
637.75 ریال6:18:35
637.88 ریال6:17:29
638.13 ریال6:16:58
638.38 ریال6:14:56
638.63 ریال6:13:43
638.38 ریال6:11:11
638.25 ریال6:10:57
638.38 ریال6:08:20
638.5 ریال6:08:17
638.38 ریال6:08:07
638.5 ریال6:07:49
638.63 ریال6:07:43
638.38 ریال6:07:24
638.63 ریال6:06:13
638.88 ریال6:03:04
639 ریال6:01:56
638.88 ریال6:01:53
639 ریال6:01:50
638.88 ریال6:01:45
639 ریال6:01:42
638.88 ریال6:01:36
639 ریال6:01:31
639.13 ریال6:01:20
639 ریال6:01:05
638.88 ریال6:00:56
639 ریال6:00:52
638.88 ریال6:00:49
639.13 ریال5:59:45
639.38 ریال5:55:34
639.25 ریال5:55:32
639.38 ریال5:55:29
639.25 ریال5:55:17
639.38 ریال5:53:22
639.63 ریال5:53:17
639.38 ریال5:52:32
639.63 ریال5:52:29
639.38 ریال5:52:26
639.63 ریال5:52:15
639.38 ریال5:51:24
639.25 ریال5:51:05
639.13 ریال5:50:57
639.25 ریال5:50:55
639.13 ریال5:50:12
638.63 ریال5:49:44
638.88 ریال5:49:36
639 ریال5:49:27
639.13 ریال5:48:26
639 ریال5:45:41
638.88 ریال5:45:19
638.75 ریال5:45:05
638.88 ریال5:44:48
639.13 ریال5:44:36
638.88 ریال5:43:18
639.13 ریال5:42:57
639 ریال5:42:55
639.13 ریال5:42:52
639 ریال5:42:35
639.13 ریال5:42:17
638.88 ریال5:36:20
638.63 ریال5:35:19
638.38 ریال5:35:17
638.63 ریال5:35:14
638.38 ریال5:33:33
638.5 ریال5:32:38
638.63 ریال5:32:16
638.5 ریال5:31:36
638.63 ریال5:30:13
638.5 ریال5:30:10
638.63 ریال5:30:06
638.5 ریال5:29:51
638.63 ریال5:29:49
638.5 ریال5:29:44
638.63 ریال5:29:16
638.5 ریال5:29:05
638.63 ریال5:28:41
638.88 ریال5:16:49
639 ریال5:16:47
639.25 ریال5:15:27
639.13 ریال5:15:21
639.25 ریال5:15:19
639.13 ریال5:15:11
639.25 ریال5:14:55
639.13 ریال5:14:50
638.88 ریال5:14:48
639.13 ریال5:14:43
638.88 ریال5:14:15
638.63 ریال5:05:05
638.5 ریال5:04:52
638.63 ریال5:02:55
638.5 ریال5:02:45
638.63 ریال5:01:46
638.5 ریال5:01:41
638.63 ریال5:01:12
638.88 ریال5:01:09
638.63 ریال5:01:04
638.88 ریال4:58:28
639.13 ریال4:58:26
638.88 ریال4:58:11
638.63 ریال4:57:39
638.88 ریال4:57:37
638.63 ریال4:57:34
638.88 ریال4:57:04
638.63 ریال4:56:57
638.88 ریال4:56:55
638.75 ریال4:56:53
638.63 ریال4:56:24
638.13 ریال4:56:04
637.88 ریال4:54:19
637.75 ریال4:54:16
637.88 ریال4:54:11
637.75 ریال4:54:09
637.38 ریال4:54:07
637.75 ریال4:54:04
637.38 ریال4:50:21
637.13 ریال4:50:05
637.38 ریال4:48:53
637.13 ریال4:47:11
637.25 ریال4:47:09
637.13 ریال4:47:04
637.25 ریال4:46:54
637.13 ریال4:46:21
637.25 ریال4:46:18
637.13 ریال4:46:14
637.38 ریال4:46:11
637.13 ریال4:46:08
637.38 ریال4:46:06
637.13 ریال4:45:38
636.88 ریال4:45:14
637.13 ریال4:45:12
636.88 ریال4:45:09
637.13 ریال4:43:43
637 ریال4:43:20
637.13 ریال4:43:18
636.88 ریال4:42:50
637.13 ریال4:41:24
636.88 ریال4:38:29
636.75 ریال4:37:50
636.88 ریال4:37:48
636.75 ریال4:37:46
636.88 ریال4:37:32
636.75 ریال4:37:09
636.88 ریال4:34:36
636.75 ریال4:34:34
636.88 ریال4:34:32
636.75 ریال4:34:29
636.88 ریال4:34:27
636.75 ریال4:34:25
636.88 ریال4:31:04
نظرات