کالایاب
شاخص یاب

یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.1317
  • بالاترین قیمت روز:1.1317
  • پایین ترین قیمت روز:1.1295
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1304
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۲:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1.1305
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1317 ریال1:32:12
1.1316 ریال1:31:12
1.1306 ریال1:30:17
1.1305 ریال1:29:11
1.1306 ریال1:27:12
1.1303 ریال1:26:11
1.1305 ریال1:25:12
1.1304 ریال1:24:12
1.1305 ریال1:23:10
1.1301 ریال1:22:10
1.1304 ریال1:21:12
1.13 ریال1:19:11
1.1299 ریال1:18:31
1.1303 ریال1:16:33
1.1301 ریال1:15:13
1.1298 ریال1:14:11
1.13 ریال1:13:10
1.1298 ریال1:12:11
1.1299 ریال1:11:10
1.1301 ریال1:09:12
1.13 ریال1:08:11
1.1303 ریال1:07:10
1.1297 ریال1:06:11
1.13 ریال1:05:13
1.1298 ریال1:04:11
1.1297 ریال1:03:12
1.1299 ریال1:02:11
1.1301 ریال1:01:16
1.13 ریال1:00:21
1.1298 ریال0:59:10
1.13 ریال0:58:11
1.1301 ریال0:56:10
1.13 ریال0:55:12
1.1301 ریال0:53:10
1.1298 ریال0:52:10
1.1301 ریال0:51:11
1.1295 ریال0:50:13
1.1297 ریال0:49:10
1.1296 ریال0:47:10
1.13 ریال0:45:13
1.1299 ریال0:44:10
1.13 ریال0:43:10
1.1295 ریال0:41:10
1.13 ریال0:40:12
1.1296 ریال0:38:09
1.13 ریال0:37:10
1.1298 ریال0:36:10
1.1302 ریال0:35:11
1.1304 ریال0:34:11
1.1302 ریال0:33:12
1.13 ریال0:31:11
1.1302 ریال0:29:09
1.1303 ریال0:28:10
1.1302 ریال0:27:10
1.1303 ریال0:26:09
1.1299 ریال0:24:12
1.1298 ریال0:23:10
1.1301 ریال0:22:09
1.13 ریال0:21:10
1.1298 ریال0:20:11
1.1299 ریال0:19:09
1.1302 ریال0:18:10
1.1299 ریال0:16:09
1.13 ریال0:15:13
1.1301 ریال0:14:10
1.13 ریال0:13:09
1.1304 ریال0:12:10
1.1301 ریال0:11:09
1.1303 ریال0:10:12
1.1301 ریال0:09:10
1.1303 ریال0:08:09
1.1301 ریال0:07:09
1.1302 ریال0:06:12
1.1304 ریال0:05:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات