شاخص یاب

یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.1373
  • بالاترین قیمت روز:1.1373
  • پایین ترین قیمت روز:1.1364
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1365
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.1366
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1373 ریال1:32:10
1.1365 ریال1:29:09
1.1368 ریال1:28:10
1.1364 ریال1:27:14
1.137 ریال1:26:09
1.1371 ریال1:24:13
1.137 ریال1:23:09
1.1369 ریال1:22:09
1.1366 ریال1:21:12
1.1367 ریال1:20:12
1.1369 ریال1:19:10
1.1365 ریال1:17:09
1.1368 ریال1:16:09
1.1367 ریال1:15:15
1.1368 ریال1:14:09
1.137 ریال1:13:09
1.1367 ریال1:11:09
1.1368 ریال1:09:12
1.1366 ریال1:08:09
1.1368 ریال1:07:12
1.1366 ریال1:06:13
1.1369 ریال1:05:10
1.1368 ریال1:04:09
1.1367 ریال1:02:10
1.1368 ریال1:01:12
1.1367 ریال0:59:09
1.1368 ریال0:58:09
1.1369 ریال0:57:13
1.137 ریال0:56:09
1.1366 ریال0:55:10
1.1367 ریال0:54:12
1.1371 ریال0:53:09
1.1367 ریال0:52:10
1.1366 ریال0:51:12
1.1364 ریال0:50:12
1.137 ریال0:49:10
1.1369 ریال0:48:12
1.1367 ریال0:43:09
1.1369 ریال0:41:10
1.1366 ریال0:22:09
1.1367 ریال0:20:12
1.1364 ریال0:07:10
1.1365 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات