شاخص یاب

یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.1439
  • بالاترین قیمت روز:1.1444
  • پایین ترین قیمت روز:1.1439
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1441
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۸:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.1441
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1439 ریال1:28:08
1.1442 ریال1:27:14
1.1443 ریال1:25:09
1.144 ریال1:22:08
1.1441 ریال1:19:07
1.1439 ریال1:16:08
1.144 ریال1:13:08
1.1441 ریال1:11:07
1.1442 ریال1:10:09
1.1441 ریال1:08:08
1.144 ریال1:02:07
1.1441 ریال1:00:17
1.1442 ریال0:45:15
1.1443 ریال0:44:08
1.1441 ریال0:43:08
1.144 ریال0:39:13
1.1441 ریال0:36:13
1.144 ریال0:35:09
1.1439 ریال0:33:14
1.144 ریال0:32:07
1.1442 ریال0:31:07
1.1443 ریال0:28:07
1.1444 ریال0:27:13
1.1443 ریال0:24:13
1.1444 ریال0:23:09
1.1442 ریال0:21:13
1.1443 ریال0:20:09
1.1442 ریال0:19:07
1.1443 ریال0:18:14
1.1442 ریال0:17:08
1.1444 ریال0:16:07
1.1443 ریال0:14:07
1.1442 ریال0:10:08
1.144 ریال0:07:06
1.1441 ریال0:06:13
1.1442 ریال0:05:08
1.1441 ریال0:02:12
نظرات