شاخص یاب

یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.1579
  • بالاترین قیمت روز:1.1603
  • پایین ترین قیمت روز:1.1573
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1596
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۸:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.156
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1579 ریال22:38:08
1.1578 ریال22:35:10
1.1576 ریال22:34:08
1.1577 ریال22:33:11
1.1579 ریال22:28:09
1.158 ریال22:27:10
1.1579 ریال22:26:09
1.1578 ریال22:14:08
1.1577 ریال22:13:08
1.1579 ریال22:10:10
1.158 ریال22:04:08
1.1579 ریال22:02:08
1.1578 ریال21:58:08
1.1577 ریال21:56:09
1.1578 ریال21:54:11
1.1579 ریال21:51:10
1.1578 ریال21:48:10
1.1577 ریال21:46:08
1.1578 ریال21:43:08
1.1576 ریال21:39:11
1.1575 ریال21:36:11
1.1576 ریال21:33:11
1.1575 ریال21:31:08
1.1576 ریال21:29:08
1.1575 ریال21:28:08
1.1573 ریال21:27:10
1.1574 ریال21:26:08
1.1575 ریال21:22:08
1.1576 ریال21:21:11
1.1577 ریال21:20:11
1.1578 ریال21:18:10
1.1579 ریال21:17:09
1.158 ریال21:16:08
1.1581 ریال21:14:08
1.1582 ریال21:09:10
1.158 ریال21:06:10
1.1581 ریال21:05:10
1.1579 ریال21:04:08
1.158 ریال21:01:09
1.1581 ریال20:59:08
1.1582 ریال20:55:09
1.1583 ریال20:54:10
1.1582 ریال20:53:08
1.1581 ریال20:52:08
1.1582 ریال20:50:10
1.1583 ریال20:48:10
1.1582 ریال20:47:08
1.1581 ریال20:46:08
1.1582 ریال20:45:11
1.1583 ریال20:43:08
1.1585 ریال20:42:10
1.1586 ریال20:41:08
1.1587 ریال20:37:08