شاخص یاب

پوند / دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:1.8016
  • بالاترین قیمت روز:1.8064
  • پایین ترین قیمت روز:1.8016
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8034
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۶:۲۰
  • نرخ روز گذشته:1.8099
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0083

نمودار کندل استیک پوند / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8016 ریال13:06:20
1.8018 ریال12:09:19
1.8026 ریال11:06:18
1.8056 ریال10:09:18
1.8048 ریال9:06:18
1.8041 ریال8:06:16
1.8034 ریال7:06:17
1.8039 ریال6:06:20
1.8041 ریال4:06:15
1.8064 ریال3:06:15
1.8054 ریال2:06:16
1.8057 ریال1:06:13
1.8034 ریال0:24:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات