شاخص یاب

پوند / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:139.149
  • بالاترین قیمت روز:139.985
  • پایین ترین قیمت روز:139.149
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.42
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:139.704
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۰:۱۹
  • نرخ روز گذشته:139.35
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.201

نمودار کندل استیک پوند / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
139.149 ریال5:30:19
139.571 ریال4:27:13
139.842 ریال3:21:13
139.787 ریال2:15:14
139.985 ریال1:12:13
139.704 ریال0:18:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات