شاخص یاب

پوند / دلار

  • نرخ فعلی:1.307
  • بالاترین قیمت روز:1.3087
  • پایین ترین قیمت روز:1.307
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3087
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۳۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.3085
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.307 ریال0:31:08
1.3082 ریال0:30:12
1.3085 ریال0:29:08
1.3083 ریال0:28:08
1.3082 ریال0:25:09
1.308 ریال0:24:10
1.3079 ریال0:23:08
1.3077 ریال0:21:10
1.3081 ریال0:19:07
1.3084 ریال0:15:11
1.3086 ریال0:12:10
1.3085 ریال0:11:07
1.3086 ریال0:07:09
1.3087 ریال0:03:10
نظرات