صفحات مرتبط

سکه گرمی

  • نرخ فعلی:3,550,000
  • بالاترین قیمت روز:3,550,000
  • پایین ترین قیمت روز:3,540,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱ خرداد
  • نرخ روز گذشته:3,530,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20,000

نمودار تحولات شاخص درروز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات