شاخص یاب

پزو مکزیک / دلار

  • نرخ فعلی:0.053
  • بالاترین قیمت روز:0.053
  • پایین ترین قیمت روز:0.0529
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.053
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۵۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.0529
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پزو مکزیک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.053 ریال5:53:12
0.0529 ریال5:02:11
0.053 ریال4:55:15
0.0529 ریال4:52:11
0.053 ریال4:50:13
0.0529 ریال4:48:15
0.053 ریال4:47:10
0.0529 ریال4:45:17
0.053 ریال4:43:10
0.0529 ریال4:39:14
0.053 ریال4:37:11
0.0529 ریال4:34:11
0.053 ریال4:32:11
0.0529 ریال4:20:12
0.053 ریال4:19:11
0.0529 ریال4:18:14
0.053 ریال4:15:16
0.0529 ریال4:13:10
0.053 ریال4:07:10
0.0529 ریال3:39:14
0.053 ریال3:38:10
0.0529 ریال3:37:10
0.053 ریال1:32:10
0.0529 ریال1:30:16
0.053 ریال1:28:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات