صفحات مرتبط

نیم سکه

  • نرخ فعلی:9,660,000
  • بالاترین قیمت روز:9,660,000
  • پایین ترین قیمت روز:9,590,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:350,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.73%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,625,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۴:۰۷
  • نرخ روز گذشته:9,660,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,660,000 ریال16:54:07
9,650,000 ریال16:52:37
9,640,000 ریال16:48:03
9,625,000 ریال16:15:09
9,610,000 ریال14:02:06
9,600,000 ریال14:00:24
9,590,000 ریال12:37:04
9,625,000 ریال12:34:30
نظرات