شاخص یاب

کرون نروژ / دلار

  • نرخ فعلی:0.1172
  • بالاترین قیمت روز:0.1173
  • پایین ترین قیمت روز:0.1169
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1171
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۰:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.117
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون نروژ / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1172 ریال13:40:17
0.1173 ریال13:35:16
0.1172 ریال13:27:19
0.1171 ریال13:26:14
0.1172 ریال12:47:16
0.1171 ریال12:45:21
0.1172 ریال12:44:16
0.1171 ریال12:32:18
0.1172 ریال12:20:18
0.1171 ریال12:16:15
0.1172 ریال12:15:20
0.1171 ریال12:09:18
0.1172 ریال11:55:18
0.1171 ریال11:50:21
0.1172 ریال11:49:15
0.1171 ریال11:33:20
0.117 ریال11:31:16
0.1171 ریال11:27:19
0.1172 ریال11:26:16
0.1171 ریال11:24:19
0.1172 ریال11:18:18
0.1171 ریال11:15:21
0.1172 ریال11:13:15
0.1171 ریال11:09:20
0.1172 ریال11:06:17
0.1171 ریال11:03:19
0.1172 ریال11:02:16
0.1171 ریال10:53:16
0.1172 ریال10:49:15
0.1171 ریال10:47:15
0.1172 ریال10:38:15
0.1171 ریال10:37:17
0.1172 ریال10:26:15
0.1171 ریال10:25:16
0.1172 ریال10:12:18
0.1171 ریال10:03:22
0.1172 ریال10:02:15
0.1171 ریال9:58:15
0.1172 ریال9:57:18
0.1171 ریال9:49:14
0.1172 ریال9:47:13
0.1171 ریال9:45:19
0.1172 ریال9:44:14
0.1171 ریال8:22:14
0.1172 ریال7:32:14
0.1171 ریال7:31:15
0.1172 ریال7:27:17
0.1171 ریال7:26:14
0.1172 ریال7:23:14
0.1171 ریال7:22:13
0.1172 ریال7:19:12
0.1171 ریال7:17:13
0.1172 ریال7:14:13
0.1171 ریال6:57:16
0.1172 ریال6:55:14
0.1171 ریال6:54:16
0.1172 ریال6:53:13
0.1171 ریال6:52:13
0.1172 ریال6:51:17
0.1171 ریال6:45:25
0.1172 ریال6:43:20
0.1171 ریال6:41:29
0.1172 ریال6:40:28
0.1171 ریال6:38:27
0.1172 ریال6:35:53
0.1171 ریال6:07:15
0.1172 ریال6:05:16
0.1171 ریال6:01:15
0.1172 ریال6:00:25
0.1171 ریال5:59:15
0.1172 ریال5:57:19
0.1171 ریال5:25:15
0.117 ریال5:24:18
0.1171 ریال5:23:13
0.117 ریال5:21:18
0.1171 ریال5:16:14
0.117 ریال5:14:15
0.1171 ریال5:01:15
0.117 ریال5:00:23
0.1171 ریال4:59:12
0.117 ریال4:55:15
0.1171 ریال4:51:16
0.117 ریال4:32:13
0.1169 ریال4:30:19
0.117 ریال4:29:12
0.1169 ریال4:27:15
0.117 ریال4:09:16
0.1171 ریال4:07:11
0.117 ریال4:00:21
0.1169 ریال3:59:12
0.117 ریال3:57:16
0.1169 ریال3:56:12
0.117 ریال3:50:14
0.1169 ریال3:48:15
0.117 ریال3:13:12
0.1169 ریال3:11:11
0.117 ریال3:10:13
0.1169 ریال3:09:14
0.117 ریال2:58:11
0.1169 ریال2:57:15
0.117 ریال2:50:13
0.1169 ریال2:31:12
0.117 ریال2:30:18
0.1169 ریال2:29:11
0.117 ریال2:27:14
0.1169 ریال2:22:10
0.117 ریال2:21:13
0.1169 ریال2:16:11
0.117 ریال2:15:16
0.1169 ریال2:14:10
0.117 ریال2:12:14
0.1169 ریال2:11:11
0.117 ریال2:05:13
0.1169 ریال2:02:13
0.117 ریال2:01:13
0.1169 ریال1:57:14
0.117 ریال1:51:14
0.1169 ریال1:45:17
0.117 ریال0:09:13
0.1171 ریال0:06:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات