شاخص یاب

دلار نیوزیلند / دلار

  • نرخ فعلی:0.6789
  • بالاترین قیمت روز:0.6798
  • پایین ترین قیمت روز:0.6783
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6797
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.6795
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار نیوزیلند / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6789 ریال5:36:11
0.6791 ریال5:34:09
0.6788 ریال5:33:15
0.6789 ریال5:32:09
0.6791 ریال5:31:09
0.6792 ریال5:30:15
0.6789 ریال5:27:12
0.679 ریال5:26:09
0.6791 ریال5:25:09
0.679 ریال5:20:11
0.6787 ریال5:15:12
0.6788 ریال5:11:09
0.6787 ریال5:06:10
0.6786 ریال5:04:10
0.6785 ریال5:01:09
0.6786 ریال5:00:17
0.6787 ریال4:59:08
0.6789 ریال4:58:08
0.6787 ریال4:55:09
0.6785 ریال4:53:08
0.6786 ریال4:52:08
0.6785 ریال4:51:11
0.6783 ریال4:50:10
0.6784 ریال4:49:08
0.6786 ریال4:44:08
0.6787 ریال4:42:11
0.6788 ریال4:40:10
0.6787 ریال4:39:11
0.6788 ریال4:38:08
0.679 ریال4:36:10
0.6788 ریال4:35:09
0.6789 ریال4:33:11
0.6788 ریال4:31:08
0.6789 ریال4:30:15
0.6788 ریال4:29:07
0.6787 ریال4:28:08
0.6789 ریال4:27:11
0.6788 ریال4:26:07
0.6787 ریال4:24:10
0.6789 ریال4:23:08
0.6788 ریال4:22:08
0.679 ریال4:18:11
0.6789 ریال4:17:08
0.6791 ریال4:16:08
0.6792 ریال4:15:12
0.6791 ریال4:14:08
0.679 ریال4:13:08
0.6791 ریال4:12:11
0.6789 ریال4:10:10
0.679 ریال4:09:11
0.6789 ریال4:08:08
0.6791 ریال4:06:11
0.6792 ریال4:05:09
0.6791 ریال4:04:08
0.6792 ریال4:03:12
0.6791 ریال4:02:09
0.679 ریال4:01:09
0.6791 ریال3:59:08
0.6793 ریال3:58:08
0.6794 ریال3:55:11
0.6791 ریال3:53:08
0.679 ریال3:52:09
0.6792 ریال3:51:11
0.6794 ریال3:50:10
0.6795 ریال3:49:07
0.6793 ریال3:48:10
0.6792 ریال3:47:08
0.6791 ریال3:46:07
0.6793 ریال3:43:08
0.6791 ریال3:42:11
0.6788 ریال3:41:08
0.6789 ریال3:40:09
0.6792 ریال3:33:10
0.6789 ریال3:32:08
0.6792 ریال3:31:08
0.6791 ریال3:30:14
0.6789 ریال3:26:07
0.679 ریال3:25:09
0.6789 ریال3:21:10
0.6787 ریال3:20:09
0.6786 ریال3:17:08
0.6787 ریال3:16:07
0.6786 ریال3:11:08
0.6788 ریال3:07:07
0.6789 ریال3:06:10
0.6787 ریال3:03:11
0.6785 ریال3:02:08
0.6787 ریال3:01:08
0.6786 ریال3:00:16
0.6787 ریال2:59:08
0.6788 ریال2:53:08
0.6789 ریال2:52:08
0.6788 ریال2:51:10
0.6787 ریال2:50:09
0.6786 ریال2:49:08
0.6788 ریال2:46:08
0.6787 ریال2:44:07
0.6788 ریال2:40:09
0.6787 ریال2:38:08
0.6786 ریال2:34:07
0.6789 ریال2:33:10
0.6788 ریال2:32:08
0.6785 ریال2:26:08
0.6784 ریال2:23:07
0.6785 ریال2:22:07
0.6786 ریال2:20:09
0.6784 ریال2:18:10
0.6783 ریال2:16:08
0.6784 ریال2:15:12
0.6787 ریال2:14:08
0.6786 ریال2:12:10
0.6785 ریال2:11:07
0.6786 ریال2:10:10
0.6789 ریال2:07:08
0.6787 ریال2:04:07
0.6788 ریال2:02:08
0.679 ریال2:01:09
0.6788 ریال2:00:17
0.6787 ریال1:59:08
0.679 ریال1:58:07
0.6789 ریال1:57:10
0.6791 ریال1:51:10
0.679 ریال1:50:12
0.6793 ریال1:49:08
0.6791 ریال1:47:08
0.6792 ریال1:46:07
0.6794 ریال1:43:08
0.6792 ریال1:42:11
0.6791 ریال1:40:09
0.6793 ریال1:39:10
0.6792 ریال1:38:07
0.6793 ریال1:37:08
0.6792 ریال1:34:08
0.6794 ریال1:30:14
0.6793 ریال1:29:07
0.6792 ریال1:28:08
0.6794 ریال1:24:11
0.6795 ریال1:23:07
0.6794 ریال1:12:10
0.6792 ریال1:10:08
0.6791 ریال1:09:09
0.6793 ریال1:07:08
0.6792 ریال1:06:10
0.6791 ریال1:04:07
0.6792 ریال1:01:08
0.6793 ریال0:59:08
0.6795 ریال0:58:07
0.6794 ریال0:56:07
0.6793 ریال0:55:09
0.6794 ریال0:49:07
0.6793 ریال0:48:10
0.6795 ریال0:43:07
0.6793 ریال0:41:07
0.6794 ریال0:40:09
0.6795 ریال0:37:07
0.6794 ریال0:35:09
0.6793 ریال0:34:07
0.6794 ریال0:32:07
0.6795 ریال0:31:07
0.6798 ریال0:29:07
0.6796 ریال0:28:08
0.6797 ریال0:26:08
0.6796 ریال0:06:09
0.6797 ریال0:03:11
نظرات