کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

انس پالادیوم

  • نرخ فعلی:1,547.75
  • بالاترین قیمت روز:1,547.75
  • پایین ترین قیمت روز:1,536.00
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.57%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,540.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۶:۵۳
  • نرخ روز گذشته:1,541.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6.25

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک انس پالادیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,547.75 دلار7:26:53
1,546.8 دلار7:26:22
1,547.25 دلار7:26:20
1,546.8 دلار7:26:17
1,547.25 دلار7:26:08
1,547.3 دلار7:25:45
1,547.5 دلار7:25:15
1,547.7 دلار7:24:05
1,547.3 دلار7:22:56
1,547 دلار7:21:11
1,547.2 دلار7:21:08
1,547 دلار7:21:05
1,547.2 دلار7:20:32
1,547.3 دلار7:19:53
1,547.2 دلار7:19:14
1,547.3 دلار7:19:11
1,547.2 دلار7:19:08
1,547.3 دلار7:09:11
1,547 دلار7:09:08
1,547.2 دلار7:08:13
1,546.8 دلار7:07:36
1,547 دلار7:07:27
1,546.25 دلار7:07:24
1,547 دلار7:07:21
1,546.25 دلار7:07:10
1,546.05 دلار7:06:51
1,545.95 دلار7:06:45
1,545.7 دلار7:06:33
1,545.5 دلار7:06:31
1,545.7 دلار7:06:28
1,545.5 دلار7:04:11
1,545.6 دلار7:04:08
1,545.35 دلار7:03:43
1,544.3 دلار7:02:04
1,544.55 دلار7:01:54
1,544.6 دلار7:01:51
1,544.85 دلار7:01:48
1,544.6 دلار7:01:45
1,544.85 دلار7:01:15
1,544.8 دلار7:01:12
1,544.85 دلار7:01:09
1,544.8 دلار7:00:58
1,544.85 دلار7:00:54
1,544.9 دلار7:00:44
1,544.95 دلار7:00:33
1,545.3 دلار7:00:29
1,545.2 دلار7:00:25
1,545.25 دلار7:00:12
1,545.15 دلار6:59:39
1,545.05 دلار6:59:25
1,545.1 دلار6:59:19
1,544.9 دلار6:59:16
1,545.7 دلار6:59:04
1,544.05 دلار6:58:51
1,544.3 دلار6:58:48
1,544.05 دلار6:58:38
1,543.75 دلار6:58:24
1,543.7 دلار6:58:22
1,543.75 دلار6:58:19
1,543.7 دلار6:58:10
1,544.6 دلار6:57:17
1,543.45 دلار6:57:08
1,544 دلار6:56:48
1,543.35 دلار6:56:31
1,543.25 دلار6:56:10
1,543.2 دلار6:54:04
1,543.8 دلار6:53:33
1,543.25 دلار6:53:30
1,543.8 دلار6:53:24
1,543.25 دلار6:46:41
1,543.5 دلار6:43:11
1,543 دلار6:43:07
1,543.5 دلار6:43:04
1,543 دلار6:42:39
1,542.75 دلار6:42:16
1,542.7 دلار6:42:14
1,542.75 دلار6:42:11
1,542.7 دلار6:41:05
1,542.65 دلار6:40:22
1,542 دلار6:35:12
1,542.35 دلار6:33:23
1,542.5 دلار6:30:22
1,542.4 دلار6:30:07
1,542.45 دلار6:23:08
1,542.55 دلار6:20:06
1,542 دلار6:19:04
1,542.4 دلار6:16:25
1,542 دلار6:16:08
1,542.05 دلار6:12:07
1,542 دلار6:10:09
1,542.45 دلار6:09:42
1,542 دلار6:09:14
1,542.2 دلار6:08:05
1,542 دلار6:07:08
1,541.95 دلار6:05:18
1,541.75 دلار6:05:12
1,541.5 دلار6:04:22
1,541.95 دلار6:03:49
1,541.25 دلار6:02:12
1,540.65 دلار6:01:36
1,541 دلار6:01:32
1,540.65 دلار6:01:29
1,541 دلار5:59:51
1,540.95 دلار5:59:49
1,541 دلار5:59:46
1,540.95 دلار5:58:57
1,540.7 دلار5:57:32
1,540.6 دلار5:56:54
1,540.55 دلار5:55:17
1,539.9 دلار5:54:57
1,540.05 دلار5:54:15
1,539.45 دلار5:53:50
1,539 دلار5:53:47
1,539.45 دلار5:53:45
1,539 دلار5:53:28
1,539.45 دلار5:52:50
1,539.15 دلار5:52:47
1,539.45 دلار5:52:44
1,539.15 دلار5:52:10
1,539.1 دلار5:48:53
1,538.4 دلار5:47:25
1,538.45 دلار5:47:22
1,538.2 دلار5:47:10
1,538.95 دلار5:46:41
1,539.05 دلار5:46:25
1,539.1 دلار5:46:10
1,539.15 دلار5:46:07
1,539.3 دلار5:41:38
1,539.4 دلار5:41:35
1,539.3 دلار5:41:32
1,539.4 دلار5:40:28
1,540.05 دلار5:39:28
1,540 دلار5:38:06
1,540.45 دلار5:37:34
1,541.1 دلار5:36:55
1,540.85 دلار5:34:12
1,540.9 دلار5:33:20
1,541 دلار5:33:14
1,541.05 دلار5:33:10
1,541 دلار5:32:53
1,540.95 دلار5:32:04
1,540.75 دلار5:31:21
1,540.9 دلار5:30:25
1,540.85 دلار5:29:37
1,540.9 دلار5:29:30
1,541.5 دلار5:27:27
1,541.3 دلار5:24:42
1,541.4 دلار5:23:24
1,541.45 دلار5:23:13
1,541.5 دلار5:21:49
1,541.45 دلار5:20:23
1,541.65 دلار5:20:13
1,541.45 دلار5:17:37
1,541.5 دلار5:17:34
1,541.45 دلار5:17:32
1,541.5 دلار5:17:08
1,541.95 دلار5:15:08
1,541.4 دلار5:11:24
1,541.75 دلار5:11:16
1,541.55 دلار5:10:44
1,541.75 دلار5:10:31
1,541.8 دلار5:10:20
1,541.9 دلار5:10:11
1,541.95 دلار5:08:56
1,542 دلار5:08:53
1,542.05 دلار5:08:16
1,542.2 دلار5:07:10
1,541.7 دلار5:03:52
1,541.8 دلار5:03:30
1,542.2 دلار5:03:27
1,541.8 دلار5:03:24
1,542.2 دلار5:02:05
1,542.15 دلار5:01:21
1,541.85 دلار5:01:13
1,540.7 دلار4:57:06
1,540.65 دلار4:56:51
1,540.55 دلار4:56:41
1,541 دلار4:47:51
1,540.5 دلار4:47:20
1,541.25 دلار4:47:04
1,541 دلار4:46:19
1,540.8 دلار4:46:04
1,540.6 دلار4:45:51
1,540.3 دلار4:42:39
1,540.4 دلار4:42:37
1,540.3 دلار4:42:32
1,540.4 دلار4:41:36
1,540.5 دلار4:41:31
1,540.4 دلار4:41:29
1,540.5 دلار4:41:14
1,541.6 دلار4:39:12
1,541.05 دلار4:38:53
1,540 دلار4:38:49
1,539.5 دلار4:38:45
1,539.7 دلار4:38:42
1,538.45 دلار4:38:40
1,539.7 دلار4:38:35
1,538.45 دلار4:37:06
1,538.4 دلار4:35:05
1,538.9 دلار4:30:13
1,538.3 دلار4:26:06
1,538.35 دلار4:25:35
1,538.7 دلار4:25:33
1,538.35 دلار4:25:28
1,538.7 دلار4:24:49
1,538.65 دلار4:22:04
1,538.85 دلار4:21:49
1,538.1 دلار4:21:46
1,538.85 دلار4:21:44
1,538.1 دلار4:05:37
1,538.75 دلار4:02:56
1,538.7 دلار4:02:22
1,538.75 دلار4:00:22
1,538.8 دلار4:00:07
1,538.75 دلار3:58:53
1,539.15 دلار3:58:39
1,539.25 دلار3:58:37
1,539.15 دلار3:58:34
1,539.25 دلار3:57:50
1,539.1 دلار3:57:22
1,538.55 دلار3:57:19
1,537.85 دلار3:47:24
1,537.7 دلار3:43:35
1,538.25 دلار3:43:33
1,537.7 دلار3:43:31
1,538.25 دلار3:42:18
1,538.2 دلار3:42:15
1,538.25 دلار3:42:12
1,538.2 دلار3:42:04
1,537.5 دلار3:41:45
1,536.95 دلار3:41:43
1,537.5 دلار3:41:41
1,536.95 دلار3:40:38
1,536.9 دلار3:39:35
1,536.8 دلار3:32:07
1,537.05 دلار3:28:28
1,536.8 دلار3:27:48
1,536.2 دلار3:24:16
1,536.7 دلار3:24:14
1,536.2 دلار3:24:11
1,536.7 دلار3:24:07
1,536 دلار3:23:13
1,537.3 دلار3:22:38
1,537.35 دلار3:20:52
1,536.65 دلار3:19:06
1,536.6 دلار3:18:10
1,537 دلار3:17:30
1,536.65 دلار3:17:04
1,536.7 دلار3:16:51
1,536.8 دلار3:16:33
1,536.7 دلار3:16:22
1,537.2 دلار3:13:31
1,537.15 دلار3:13:27
1,537.2 دلار3:13:25
1,537.15 دلار3:12:41
1,537.1 دلار3:12:11
1,537.15 دلار3:11:51
1,537 دلار3:11:15
1,536.7 دلار3:11:11
1,537.45 دلار3:10:42
1,537.7 دلار3:10:36
1,537.9 دلار3:10:27
1,537.5 دلار3:09:23
1,537.6 دلار3:09:08
1,538.9 دلار3:03:38
1,538.35 دلار3:01:07
1,538.4 دلار3:00:14
1,538.45 دلار2:59:18
1,538.2 دلار2:59:16
1,538.45 دلار2:59:13
1,538.2 دلار2:54:06
1,538.45 دلار2:53:04
1,537.5 دلار2:45:17
1,537.9 دلار2:45:15
1,537.5 دلار2:45:10
1,537.9 دلار2:44:57
1,537.85 دلار2:44:06
1,537.35 دلار2:43:52
1,538.7 دلار2:24:30
1,538.1 دلار2:24:13
1,539 دلار2:24:04
1,538.35 دلار2:23:36
1,538.2 دلار2:23:16
1,538.35 دلار2:22:24
1,538.25 دلار2:19:44
1,538.35 دلار2:15:45
1,538.2 دلار2:15:15
1,537.75 دلار2:14:48
1,538 دلار2:13:36
1,538.5 دلار2:13:32
1,538.45 دلار2:13:23
1,538.3 دلار2:13:21
1,538.7 دلار2:13:18
1,538.3 دلار2:13:14
1,538.7 دلار2:13:04
1,538.8 دلار2:12:06
1,538.95 دلار2:02:40
1,539 دلار1:58:11
1,538.7 دلار1:58:09
1,539 دلار1:58:06
1,538.7 دلار1:57:12
1,538.95 دلار1:56:46
1,539 دلار1:55:17
1,539.05 دلار1:55:15
1,539 دلار1:55:12
1,539.05 دلار1:55:10
1,539 دلار1:55:08
1,539.05 دلار1:52:42
1,539 دلار1:52:40
1,539.05 دلار1:52:37
1,539 دلار1:52:07
1,540.7 دلار1:51:45
1,540.65 دلار1:48:16
1,541 دلار1:38:13
1,541.05 دلار1:36:43
1,540.8 دلار1:33:16
1,541.15 دلار1:33:11
1,541.1 دلار1:33:09
1,541.15 دلار1:33:06
1,541.1 دلار1:32:37
1,541.8 دلار1:32:28
1,541 دلار1:32:20
1,541.8 دلار1:32:10
1,541.65 دلار1:31:50
1,541.7 دلار1:31:43
1,541.65 دلار1:31:39
1,541.7 دلار1:31:36
1,541.65 دلار1:31:34
1,541.7 دلار1:31:20
1,541.8 دلار1:31:18
1,541.3 دلار1:30:55
1,541.1 دلار1:30:14
1,540.9 دلار1:30:12
1,541.1 دلار1:30:06
1,540.9 دلار0:28:56
1,540.55 دلار0:28:30
1,541.3 دلار0:28:28
1,540.55 دلار0:28:23
1,541.3 دلار0:27:25
1,540.45 دلار0:27:20
1,540.5 دلار0:27:18
1,540.65 دلار0:27:13
1,540.9 دلار0:27:11
1,540.65 دلار0:27:08
1,540.9 دلار0:27:03
1,540.65 دلار0:26:44
1,540.9 دلار0:26:42
1,540.65 دلار0:26:40
1,540.9 دلار0:26:31
1,540.95 دلار0:26:18
1,540.9 دلار0:26:11
1,540.95 دلار0:25:46
1,540.9 دلار0:25:25
1,540.8 دلار0:24:22
1,541 دلار0:23:53
1,541.2 دلار0:23:51
1,541 دلار0:23:48
1,541.2 دلار0:23:33
1,540.95 دلار0:23:31
1,541.2 دلار0:23:29
1,540.95 دلار0:21:17
1,540.9 دلار0:21:08
1,541.4 دلار0:12:11
1,540.9 دلار0:12:06
1,541.15 دلار0:11:53
1,541.35 دلار0:11:30
1,541.2 دلار0:11:27
1,541.35 دلار0:11:25
1,541.2 دلار0:10:52
1,540.9 دلار0:05:39
1,540.85 دلار0:04:14
1,540.9 دلار0:04:12
1,540.85 دلار0:04:10
1,540.9 دلار0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات