صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس پلاتین

  • نرخ فعلی:846.10
  • بالاترین قیمت روز:850.70
  • پایین ترین قیمت روز:845.80
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.52%
  • نرخ بازگشایی بازار:849.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۵۹:۱۴
  • نرخ روز گذشته:848
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.9

نمودار کندل استیک انس پلاتین در روز جاری

نمودار کندل استیک انس پلاتین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
846.1 دلار8:59:14
845.9 دلار8:56:52
846 دلار8:55:52
846.1 دلار8:55:49
846 دلار8:55:46
846.1 دلار8:53:11
846.2 دلار8:53:08
846.1 دلار8:51:29
846 دلار8:49:28
846.1 دلار8:48:51
846 دلار8:48:30
846.1 دلار8:48:08
845.9 دلار8:47:37
846 دلار8:45:05
846.2 دلار8:44:56
846 دلار8:44:26
845.9 دلار8:44:23
845.8 دلار8:43:32
845.9 دلار8:43:11
846 دلار8:42:48
846.1 دلار8:42:45
846 دلار8:42:42
846.1 دلار8:41:05
846.3 دلار8:39:33
846.4 دلار8:39:11
846.3 دلار8:38:49
846.4 دلار8:38:37
846.2 دلار8:38:34
846.4 دلار8:38:31
846.2 دلار8:38:08
846.3 دلار8:37:23
846.2 دلار8:37:14
846.4 دلار8:37:11
846.2 دلار8:37:08
846.4 دلار8:35:09
846.5 دلار8:35:05
846.6 دلار8:33:48
846.7 دلار8:33:45
846.9 دلار8:33:15
846.8 دلار8:33:05
846.9 دلار8:31:08
847.1 دلار8:29:04
847 دلار8:28:09
847.1 دلار8:27:38
847.2 دلار8:26:52
847.3 دلار8:26:23
847.4 دلار8:23:31
847.5 دلار8:23:28
847.4 دلار8:23:04
847.5 دلار8:21:34
847.6 دلار8:20:26
847.4 دلار8:19:05
847.5 دلار8:18:39
847.7 دلار8:16:11
847.4 دلار8:14:28
847.3 دلار8:10:27
847.5 دلار8:10:24
847.3 دلار8:10:21
847.5 دلار8:10:12
847.3 دلار8:09:31
847.4 دلار8:09:04
847.3 دلار8:08:58
847.2 دلار8:08:55
847.3 دلار8:08:52
847.2 دلار8:08:31
847.3 دلار8:06:16
847.4 دلار8:05:40
847.5 دلار8:04:13
847.7 دلار8:04:10
847.5 دلار8:04:07
847.7 دلار8:01:21
847.4 دلار8:00:11
847.5 دلار8:00:07
847.3 دلار7:59:36
847.5 دلار7:59:27
847.6 دلار7:58:56
847.5 دلار7:56:20
847.6 دلار7:56:16
847.5 دلار7:56:13
847.6 دلار7:55:28
847.7 دلار7:54:56
847.8 دلار7:53:04
847.7 دلار7:52:07
847.8 دلار7:48:26
847.9 دلار7:48:08
848 دلار7:46:31
847.9 دلار7:39:37
847.8 دلار7:38:56
848.1 دلار7:36:45
847.8 دلار7:34:58
847.9 دلار7:33:43
848 دلار7:33:40
847.9 دلار7:33:37
848 دلار7:31:52
848.1 دلار7:31:50
848 دلار7:31:46
848.1 دلار7:28:50
848 دلار7:28:45
848.1 دلار7:28:31
848 دلار7:28:10
848.1 دلار7:24:50
848 دلار7:23:47
848.1 دلار7:23:10
848.2 دلار7:21:33
848.1 دلار7:19:38
848.2 دلار7:18:20
848.5 دلار7:16:22
848.6 دلار7:14:10
848.8 دلار7:12:13
848.6 دلار7:10:48
848.4 دلار7:08:48
848.5 دلار7:07:30
848.6 دلار7:06:40
848.7 دلار7:06:37
848.6 دلار7:06:35
848.7 دلار7:03:13
849 دلار7:02:21
848.8 دلار7:02:19
849 دلار7:02:16
848.8 دلار7:01:25
848.9 دلار6:59:49
848.8 دلار6:59:37
848.9 دلار6:54:24
848.7 دلار6:54:07
848.8 دلار6:53:28
848.9 دلار6:51:35
848.8 دلار6:48:43
848.9 دلار6:48:41
849 دلار6:48:18
849.2 دلار6:48:07
849.3 دلار6:47:22
849.4 دلار6:45:05
849.5 دلار6:44:07
849.2 دلار6:43:21
849.4 دلار6:43:18
849.5 دلار6:43:07
849.6 دلار6:42:35
850 دلار6:42:32
849.6 دلار6:42:29
850 دلار6:39:18
849.9 دلار6:37:44
849.7 دلار6:35:14
849.6 دلار6:34:18
849.4 دلار6:34:15
849.6 دلار6:34:10
849.4 دلار6:34:07
849.7 دلار6:32:16
849.3 دلار6:29:57
849.4 دلار6:27:04
849.6 دلار6:26:02
849 دلار6:21:38
848.8 دلار6:20:52
849 دلار6:20:38
849.3 دلار6:20:15
849.4 دلار6:20:12
849.3 دلار6:20:09
849.4 دلار6:19:10
849.2 دلار6:19:07
849.4 دلار6:19:04
849.3 دلار6:18:10
849.4 دلار6:16:41
849.6 دلار6:16:14
849.2 دلار6:12:58
849.1 دلار6:12:13
849.3 دلار6:12:09
849.2 دلار6:11:25
849.4 دلار6:10:31
849.3 دلار6:10:12
849.5 دلار6:10:09
849.3 دلار6:10:06
849.7 دلار6:06:04
849.8 دلار6:05:45
849.9 دلار6:05:43
849.8 دلار6:05:40
849.9 دلار6:05:37
849.8 دلار6:05:28
849.4 دلار6:03:52
849.7 دلار6:03:49
849.4 دلار6:03:46
849.7 دلار6:02:20
849.6 دلار6:01:47
849.4 دلار6:01:25
849.1 دلار6:01:22
849.3 دلار6:01:20
849.1 دلار6:00:36
849.2 دلار6:00:22
849.3 دلار6:00:15
849.5 دلار5:59:37
849.4 دلار5:58:07
849.6 دلار5:56:15
849.7 دلار5:54:42
849.8 دلار5:53:10
849.6 دلار5:53:05
849.4 دلار5:52:20
849.6 دلار5:52:09
849.7 دلار5:52:07
849.6 دلار5:51:24
849.5 دلار5:51:20
849.6 دلار5:51:14
849.5 دلار5:49:15
849.4 دلار5:43:18
849.2 دلار5:43:15
849.4 دلار5:43:12
849.2 دلار5:42:35
849.3 دلار5:42:33
849.2 دلار5:41:28
849.1 دلار5:40:06
849.2 دلار5:39:23
849.4 دلار5:36:57
849.7 دلار5:32:57
850 دلار5:32:19
849.8 دلار5:26:12
849.7 دلار5:20:33
850 دلار5:19:51
849.9 دلار5:19:17
849.8 دلار5:17:52
849.6 دلار5:15:11
849.5 دلار5:14:20
849.4 دلار5:14:17
849.5 دلار5:14:15
849.4 دلار5:12:26
849.5 دلار5:11:47
849 دلار5:10:11
849.2 دلار5:09:31
849.3 دلار5:09:29
849.2 دلار5:09:26
849.3 دلار5:09:21
849.5 دلار5:07:08
849.8 دلار5:07:06
849.5 دلار5:07:03
849.8 دلار5:06:06
850 دلار5:04:57
850.1 دلار5:04:54
850.3 دلار5:04:09
850.2 دلار5:04:06
850.3 دلار5:04:04
850.2 دلار5:03:54
850.1 دلار5:03:44
849.8 دلار5:02:50
849.7 دلار5:02:48
850 دلار5:02:43
850.4 دلار5:02:40
850 دلار5:02:38
850.4 دلار5:02:28
850.6 دلار5:01:53
850.7 دلار5:01:51
850.6 دلار5:01:48
850.7 دلار5:01:31
850.6 دلار5:01:12
850.7 دلار5:00:56
850.6 دلار5:00:29
850.4 دلار5:00:19
850.5 دلار5:00:13
849.6 دلار4:59:42
849.5 دلار4:59:39
849.6 دلار4:59:37
849.5 دلار4:56:12
849.3 دلار4:56:07
849 دلار4:54:47
848.3 دلار4:49:04
848.2 دلار4:47:23
848.5 دلار4:46:08
848.3 دلار4:46:06
848.5 دلار4:46:04
848.3 دلار4:45:24
848 دلار4:43:15
847.9 دلار4:39:06
847.7 دلار4:38:39
847.5 دلار4:35:07
847.6 دلار4:33:21
847.7 دلار4:32:33
848.5 دلار4:31:04
848.7 دلار4:30:37
848.8 دلار4:30:35
848.7 دلار4:30:33
848.8 دلار4:30:05
848.7 دلار4:29:41
848.6 دلار4:29:39
848.7 دلار4:29:37
848.6 دلار4:29:08
848.5 دلار4:29:06
848.6 دلار4:29:03
848.5 دلار4:24:45
848 دلار4:23:52
848.4 دلار4:21:43
848.2 دلار4:21:11
848.4 دلار4:18:56
848 دلار4:18:54
848.4 دلار4:18:51
848 دلار4:17:20
847.6 دلار4:17:17
848 دلار4:17:15
847.6 دلار4:16:31
847.8 دلار4:16:27
847.6 دلار4:16:24
847.8 دلار4:15:05
848 دلار4:11:10
847.9 دلار4:11:03
847.7 دلار4:10:44
847.6 دلار4:10:27
847.5 دلار4:10:17
847.3 دلار4:10:12
847.2 دلار4:09:35
847.4 دلار4:08:44
847.5 دلار4:08:33
847.9 دلار4:08:31
847.5 دلار4:08:28
847.9 دلار4:06:12
847.8 دلار4:06:05
847.9 دلار4:06:03
847.8 دلار4:05:36
848 دلار4:04:17
847.9 دلار4:04:14
848 دلار4:04:10
847.9 دلار4:02:08
848 دلار4:02:06
847.9 دلار4:02:04
848 دلار4:01:40
848.1 دلار4:00:17
848.3 دلار3:57:32
848.4 دلار3:55:41
848.5 دلار3:52:28
848.2 دلار3:52:26
848.5 دلار3:52:24
848.2 دلار3:49:27
848.1 دلار3:49:03
848.2 دلار3:48:43
848.3 دلار3:45:45
848.4 دلار3:43:29
848.2 دلار3:42:41
848 دلار3:42:38
848.2 دلار3:42:36
848 دلار3:41:19
848.1 دلار3:41:17
848 دلار3:41:14
848.1 دلار3:40:22
848.2 دلار3:40:19
848.1 دلار3:40:17
848.2 دلار3:40:10
848.7 دلار3:39:50
848.8 دلار3:39:16
848.9 دلار3:38:10
849 دلار3:37:10
848.9 دلار3:36:07
848.8 دلار3:34:49
847.9 دلار3:34:47
848.8 دلار3:34:45
847.9 دلار3:33:14
847.8 دلار3:33:12
847.9 دلار3:33:10
847.8 دلار3:31:39
847.6 دلار3:31:12
847.4 دلار3:31:10
847.7 دلار3:30:49
848 دلار3:30:10
848.5 دلار3:24:10
848.1 دلار3:23:16
848.3 دلار3:22:31
848.2 دلار3:22:29
848.3 دلار3:22:10
848.2 دلار3:20:52
848.1 دلار3:19:20
848.2 دلار3:19:18
848.1 دلار3:19:16
848.2 دلار3:15:28
848 دلار3:15:09
847.7 دلار3:15:06
847.8 دلار3:14:03
847.6 دلار3:13:32
847.4 دلار3:12:25
847.5 دلار3:12:10
847.7 دلار3:10:55
847.6 دلار3:10:35
847.8 دلار3:08:41
847.7 دلار3:08:30
847.6 دلار3:05:42
847.2 دلار3:05:28
847.7 دلار3:03:50
848 دلار3:03:46
847.7 دلار3:03:44
848 دلار3:02:25
848.1 دلار3:02:23
848 دلار3:02:21
848.1 دلار3:02:19
848.3 دلار3:02:10
848.4 دلار3:02:08
848.3 دلار3:02:06
848.4 دلار3:01:22
848.3 دلار3:01:11
848.7 دلار3:00:05
847.8 دلار2:59:32
847.9 دلار2:59:30
848.1 دلار2:59:28
847.9 دلار2:59:25
848.1 دلار2:59:23
847.8 دلار2:59:16
848 دلار2:58:27
847.9 دلار2:55:54
847.6 دلار2:55:51
847.9 دلار2:55:49
847.6 دلار2:53:18
847.5 دلار2:47:21
847.4 دلار2:46:56
847.2 دلار2:46:03
847 دلار2:41:55
846.9 دلار2:41:53
847 دلار2:41:51
846.9 دلار2:39:08
846.7 دلار2:38:28
846.8 دلار2:37:44
847.1 دلار2:37:27
847 دلار2:36:23
847.2 دلار2:36:21
847 دلار2:36:19
847.2 دلار2:34:17
847.4 دلار2:34:13
847.5 دلار2:34:05
847.7 دلار2:33:14
847.6 دلار2:33:12
847.7 دلار2:33:06
847.6 دلار2:32:54
847.9 دلار2:32:33
847.6 دلار2:32:31
847.9 دلار2:32:26
847.6 دلار2:32:22
847.8 دلار2:32:20
847.6 دلار2:32:16
847.8 دلار2:32:14
847.9 دلار2:32:12
848.1 دلار2:32:10
847.9 دلار2:32:08
848.2 دلار2:32:03
848.1 دلار2:31:26
848 دلار2:31:20
848.5 دلار2:31:11
849 دلار2:31:09
848.6 دلار2:31:07
849 دلار2:30:27
849.7 دلار2:30:14
نظرات