صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم امارات

  • نرخ فعلی:23,010
  • بالاترین قیمت روز:23,200
  • پایین ترین قیمت روز:22,360
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6,400
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:22,360
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۶:۳۲
  • نرخ روز گذشته:22,480
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:530

نمودار کندل استیک درهم امارات در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم امارات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
23,010 ریال14:26:32
23,010 ریال14:25:36
23,010 ریال14:24:51
23,010 ریال14:23:44
22,940 ریال14:22:41
22,940 ریال14:21:49
22,940 ریال14:20:31
22,670 ریال12:18:39
22,670 ریال12:17:32
22,670 ریال12:16:32
22,670 ریال12:15:41
22,540 ریال12:14:24
23,180 ریال12:13:27
23,180 ریال12:12:40
23,180 ریال12:11:32
23,180 ریال12:10:35
23,200 ریال12:08:37
23,200 ریال12:07:45
23,200 ریال12:07:04
23,200 ریال12:06:01
22,920 ریال12:00:59
22,920 ریال11:59:35
22,920 ریال11:58:32
22,920 ریال11:57:41
22,620 ریال11:39:36
22,620 ریال11:38:38
22,620 ریال11:37:43
22,620 ریال11:36:59
22,710 ریال11:34:55
22,710 ریال11:34:19
22,710 ریال11:32:59
22,620 ریال11:31:55
22,620 ریال11:30:58
22,620 ریال11:29:35
22,600 ریال11:28:40
22,600 ریال11:27:52
22,530 ریال11:26:52
22,530 ریال11:26:02
22,530 ریال11:25:25
22,560 ریال10:42:27
22,560 ریال10:41:17
22,560 ریال10:40:19
22,560 ریال10:39:37
22,620 ریال10:34:17
22,620 ریال10:32:59
22,620 ریال10:31:51
22,620 ریال10:30:49
22,360 ریال10:04:33
22,360 ریال10:03:06
22,360 ریال10:01:58
22,360 ریال10:00:59
نظرات