صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار کانادا

  • نرخ فعلی:74,340
  • بالاترین قیمت روز:74,680
  • پایین ترین قیمت روز:72,510
  • بیشترین مقدار نوسان روز:21,700
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.46%
  • نرخ بازگشایی بازار:74,640
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۶:۱۷
  • نرخ روز گذشته:75,720
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.86%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,380

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
74,340 ریال13:16:17
74,570 ریال12:16:17
74,680 ریال11:01:20
72,510 ریال11:00:26
74,640 ریال11:00:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات