صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار کانادا

  • نرخ فعلی:64,310
  • بالاترین قیمت روز:64,840
  • پایین ترین قیمت روز:62,470
  • بیشترین مقدار نوسان روز:18,100
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:62,470
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۶:۳۲
  • نرخ روز گذشته:62,150
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2,160

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
64,310 ریال14:26:32
64,310 ریال14:25:36
64,310 ریال14:24:51
64,310 ریال14:23:44
64,120 ریال14:22:41
64,120 ریال14:21:49
64,120 ریال14:20:31
63,350 ریال12:18:39
63,350 ریال12:17:32
63,350 ریال12:16:32
63,350 ریال12:15:41
62,970 ریال12:14:24
64,780 ریال12:13:27
64,780 ریال12:12:40
64,780 ریال12:11:32
64,780 ریال12:10:35
64,840 ریال12:08:37
64,840 ریال12:07:45
64,840 ریال12:07:04
64,840 ریال12:06:01
64,040 ریال12:00:59
64,040 ریال11:59:35
64,040 ریال11:58:32
64,040 ریال11:57:41
63,200 ریال11:38:38
63,200 ریال11:37:43
63,200 ریال11:36:59
63,200 ریال11:35:54
63,470 ریال11:34:55
63,470 ریال11:34:19
63,470 ریال11:32:59
63,220 ریال11:31:55
63,220 ریال11:30:58
63,220 ریال11:29:35
63,150 ریال11:28:40
63,150 ریال11:27:52
62,970 ریال11:26:52
62,970 ریال11:26:02
62,970 ریال11:25:25
63,030 ریال10:42:27
63,030 ریال10:41:17
63,030 ریال10:40:19
63,030 ریال10:39:37
63,220 ریال10:34:17
63,220 ریال10:32:59
63,220 ریال10:31:51
63,220 ریال10:30:49
62,470 ریال10:04:33
62,470 ریال10:03:06
62,470 ریال10:01:58
62,470 ریال10:00:59
نظرات