شاخص یاب

دلار

  • نرخ فعلی:123,500
  • بالاترین قیمت روز:123,600
  • پایین ترین قیمت روز:12,255
  • بیشترین مقدار نوسان روز:110,295
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.78%
  • نرخ بازگشایی بازار:122,500
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۴:۵۱
  • نرخ روز گذشته:121,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2,500

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
123,500 ریال17:34:51
123,600 ریال16:09:06
122,550 ریال16:07:54
12,255 ریال14:59:20
122,500 ریال12:02:53
112,500 ریال12:02:19
122,400 ریال11:04:05
122,500 ریال10:00:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات