شاخص یاب

دلار شیراز

  • نرخ فعلی:134,000
  • بالاترین قیمت روز:134,000
  • پایین ترین قیمت روز:128,500
  • بیشترین مقدار نوسان روز:45,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.75%
  • نرخ بازگشایی بازار:128,500
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۸:۰۴
  • نرخ روز گذشته:127,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7,000

نمودار کندل استیک دلار شیراز در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار شیراز در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
134,000 ریال13:48:04
133,500 ریال13:42:04
133,000 ریال13:18:04
128,500 ریال11:27:04
نظرات