سکه گرمی تک فروشی

  • نرخ فعلی:3,520,000
  • بالاترین قیمت روز:3,560,000
  • پایین ترین قیمت روز:3,520,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:200,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,560,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۷:۰۴
  • نرخ روز گذشته:3,570,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:50,000

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,520,000 ریال12:37:04
3,525,000 ریال12:36:03
3,545,000 ریال12:35:55
3,550,000 ریال12:35:29
3,560,000 ریال12:34:57
نظرات