نیم سکه تک فروشی

  • نرخ فعلی:9,700,000
  • بالاترین قیمت روز:9,700,000
  • پایین ترین قیمت روز:9,630,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:350,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.73%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,665,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۴:۰۷
  • نرخ روز گذشته:9,700,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,700,000 ریال16:54:07
9,690,000 ریال16:52:37
9,680,000 ریال16:48:03
9,665,000 ریال16:15:09
9,650,000 ریال14:02:06
9,640,000 ریال14:00:24
9,630,000 ریال12:37:04
9,665,000 ریال12:34:30
نظرات