سکه بهار آزادی تک فروشی 

  • نرخ فعلی:18,770,000
  • بالاترین قیمت روز:18,895,000
  • پایین ترین قیمت روز:18,670,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,000,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.53%
  • نرخ بازگشایی بازار:18,895,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۴:۰۵
  • نرخ روز گذشته:18,920,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.8%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:150,000

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18,770,000 ریال17:14:05
18,820,000 ریال17:12:11
18,870,000 ریال16:47:07
18,770,000 ریال16:14:55
18,670,000 ریال13:13:07
18,770,000 ریال13:12:33
18,795,000 ریال13:12:17
18,870,000 ریال12:18:05
18,895,000 ریال12:13:32
نظرات