صفحات مرتبط

ربع سکه

  • نرخ فعلی:5,580,000
  • بالاترین قیمت روز:5,580,000
  • پایین ترین قیمت روز:5,550,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:150,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,565,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۴۸:۰۳
  • نرخ روز گذشته:5,580,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,580,000 ریال16:48:03
5,565,000 ریال16:15:09
5,550,000 ریال12:37:04
5,565,000 ریال12:34:57
نظرات