صفحات مرتبط
شاخص یاب

S&P 500

  • نرخ فعلی:2801.83
  • بالاترین قیمت روز:2804.12
  • پایین ترین قیمت روز:2801.26
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,802.62
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۴:۲۸
  • نرخ روز گذشته:2,801.51
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.32

نمودار کندل استیک S&P 500 در روز جاری

نمودار کندل استیک S&P 500 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,801.83 ریال0:54:28
2,802.2 ریال0:35:29
2,801.62 ریال0:34:55
2,802.2 ریال0:30:35
2,802.38 ریال0:29:27
2,801.47 ریال0:28:29
2,801.97 ریال0:27:29
2,802.38 ریال0:26:28
2,801.38 ریال0:25:29
2,801.88 ریال0:24:31
2,802.25 ریال0:22:30
2,801.26 ریال0:21:30
2,802.26 ریال0:20:30
2,802.62 ریال0:19:27
2,802.75 ریال0:18:29
2,803.62 ریال0:16:30
2,804.12 ریال0:15:32
2,803.75 ریال0:14:29
2,803.5 ریال0:13:27
2,803.62 ریال0:12:29
2,802.02 ریال0:11:28
2,802.27 ریال0:10:33
2,802.38 ریال0:09:29
2,802.62 ریال0:08:31
2,802.38 ریال0:07:31
2,802.26 ریال0:06:29
2,801.88 ریال0:05:47
2,802.76 ریال0:05:37
2,802.62 ریال0:04:34
نظرات