صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم سنا / خرید 

  • نرخ فعلی:34,566
  • بالاترین قیمت روز:34,566
  • پایین ترین قیمت روز:34,566
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:34,566
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۱:۰۵
  • نرخ روز گذشته:37,720
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:9.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3,154

نمودار کندل استیک درهم سنا / خرید  در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم سنا / خرید  در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
34,566 ریال11:01:05
نظرات