صفحات مرتبط
شاخص یاب

درهم سنا / فروش

  • نرخ فعلی:37,435
  • بالاترین قیمت روز:37,435
  • پایین ترین قیمت روز:37,435
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:37,435
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۱:۰۵
  • نرخ روز گذشته:38,061
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:626

نمودار کندل استیک درهم سنا / فروش در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم سنا / فروش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
37,435 ریال11:01:05
نظرات