شاخص یاب

کرون سوئد / دلار

  • نرخ فعلی:0.1112
  • بالاترین قیمت روز:0.1113
  • پایین ترین قیمت روز:0.1111
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1111
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۸:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.1115
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون سوئد / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1112 ریال6:18:15
0.1111 ریال6:16:11
0.1112 ریال5:19:11
0.1113 ریال5:18:15
0.1112 ریال5:16:11
0.1113 ریال5:15:14
0.1112 ریال5:14:12
0.1113 ریال5:13:10
0.1112 ریال5:08:11
0.1113 ریال4:43:10
0.1112 ریال4:41:12
0.1113 ریال4:34:12
0.1112 ریال4:26:11
0.1113 ریال4:25:12
0.1112 ریال4:16:10
0.1113 ریال4:15:16
0.1112 ریال4:03:17
0.1113 ریال4:02:14
0.1112 ریال3:29:11
0.1113 ریال3:28:10
0.1112 ریال3:27:13
0.1113 ریال3:09:13
0.1112 ریال3:07:10
0.1113 ریال3:02:11
0.1112 ریال3:00:18
0.1113 ریال2:59:08
0.1112 ریال2:56:10
0.1113 ریال2:54:13
0.1112 ریال2:07:11
0.1111 ریال1:44:10
0.1112 ریال1:33:13
0.1111 ریال1:26:10
0.1112 ریال1:25:11
0.1111 ریال1:21:13
0.1112 ریال1:19:10
0.1111 ریال1:09:13
0.1112 ریال1:08:10
0.1111 ریال1:06:13
0.1112 ریال1:05:11
0.1111 ریال0:57:12
0.1112 ریال0:44:10
0.1111 ریال0:43:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات