صفحات مرتبط

سکه بهار آزادی

  • نرخ فعلی:19,350,000
  • بالاترین قیمت روز:19,350,000
  • پایین ترین قیمت روز:19,195,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,000,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:19,195,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۹:۰۶
  • نرخ روز گذشته:19,100,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:250,000

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19,350,000 ریال19:29:06
19,325,000 ریال18:29:53
19,300,000 ریال11:47:06
19,200,000 ریال11:45:09
19,195,000 ریال11:44:38
نظرات