صفحات مرتبط

سکه امامی

  • نرخ فعلی:19,610,000
  • بالاترین قیمت روز:19,610,000
  • پایین ترین قیمت روز:19,130,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:400,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:19,320,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۸:۰۲
  • نرخ روز گذشته:19,360,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:250,000

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19,610,000 ریال17:38:02
19,585,000 ریال17:37:29
19,560,000 ریال17:08:03
19,585,000 ریال17:07:43
19,610,000 ریال17:04:03
19,585,000 ریال17:02:59
19,560,000 ریال16:55:04
19,555,000 ریال16:32:03
19,560,000 ریال16:30:04
19,555,000 ریال16:28:06
19,550,000 ریال16:17:04
19,555,000 ریال16:13:03
19,560,000 ریال16:09:13
19,535,000 ریال16:08:05
19,505,000 ریال16:07:03
19,495,000 ریال16:03:04
19,500,000 ریال16:00:04
19,490,000 ریال15:58:04
19,485,000 ریال15:55:03
19,495,000 ریال15:53:02
19,500,000 ریال15:51:03
19,485,000 ریال15:49:57
19,460,000 ریال15:47:06
19,450,000 ریال15:45:04
19,460,000 ریال15:41:06
19,485,000 ریال15:40:07
19,475,000 ریال15:35:29
19,450,000 ریال15:34:33
19,440,000 ریال15:28:04
19,425,000 ریال15:26:32
19,410,000 ریال15:14:43
19,435,000 ریال15:07:02
19,445,000 ریال14:59:34
19,420,000 ریال14:58:06
19,385,000 ریال14:53:07
19,360,000 ریال14:35:04
19,355,000 ریال14:30:04
19,350,000 ریال14:21:02
19,360,000 ریال14:11:03
19,345,000 ریال14:00:08
19,360,000 ریال13:53:05
19,350,000 ریال13:51:03
19,345,000 ریال13:50:29
19,330,000 ریال13:49:03
19,320,000 ریال13:47:57
19,310,000 ریال13:39:06
19,315,000 ریال13:37:13
19,340,000 ریال13:33:03
19,360,000 ریال13:22:03
19,325,000 ریال13:21:16
19,290,000 ریال13:20:06
19,275,000 ریال13:19:13
19,260,000 ریال13:16:05
19,285,000 ریال13:15:06
19,270,000 ریال13:14:41
19,295,000 ریال13:14:18
19,270,000 ریال13:12:04
19,260,000 ریال12:53:03
19,250,000 ریال12:52:41
19,240,000 ریال12:52:05
19,250,000 ریال12:51:08
19,275,000 ریال12:50:30
19,285,000 ریال12:49:26
19,310,000 ریال12:45:04
19,305,000 ریال12:44:05
19,335,000 ریال12:43:16
19,360,000 ریال12:36:03
19,350,000 ریال12:35:29
19,325,000 ریال12:35:03
19,320,000 ریال12:34:30
19,295,000 ریال12:34:03
19,285,000 ریال12:33:03
19,260,000 ریال12:22:04
19,235,000 ریال12:21:40
19,210,000 ریال12:16:05
19,170,000 ریال12:15:27
19,130,000 ریال12:08:04
19,160,000 ریال12:07:26
19,190,000 ریال12:07:06
19,200,000 ریال12:05:27
19,210,000 ریال11:55:07
19,235,000 ریال11:53:26
19,260,000 ریال11:36:03
19,270,000 ریال11:34:46
19,280,000 ریال11:20:03
19,320,000 ریال11:19:11
نظرات