شاخص یاب

دلار سنگاپور / دلار

  • نرخ فعلی:0.7376
  • بالاترین قیمت روز:0.7381
  • پایین ترین قیمت روز:0.7372
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7375
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۶:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.7376
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7376 ریال5:36:14
0.7377 ریال5:35:11
0.7376 ریال5:21:14
0.7377 ریال5:20:13
0.7376 ریال5:19:09
0.7375 ریال5:18:13
0.7376 ریال5:07:09
0.7375 ریال5:06:12
0.7376 ریال5:05:10
0.7377 ریال5:04:10
0.7376 ریال5:00:20
0.7377 ریال4:56:10
0.7378 ریال4:55:11
0.738 ریال4:54:13
0.7379 ریال4:53:09
0.738 ریال4:51:13
0.7378 ریال4:50:14
0.738 ریال4:48:12
0.7379 ریال4:47:11
0.738 ریال4:46:09
0.7378 ریال4:45:15
0.7379 ریال4:42:12
0.738 ریال4:41:10
0.7379 ریال4:39:14
0.7378 ریال4:37:11
0.738 ریال4:33:13
0.7381 ریال4:29:09
0.738 ریال4:27:12
0.7378 ریال4:25:10
0.7379 ریال4:23:09
0.738 ریال4:22:09
0.7379 ریال4:16:10
0.7378 ریال4:13:09
0.7377 ریال2:54:13
0.7378 ریال2:53:10
0.7377 ریال2:42:13
0.7375 ریال2:29:11
0.7374 ریال2:26:09
0.7375 ریال2:08:10
0.7374 ریال1:53:09
0.7372 ریال1:51:13
0.7374 ریال1:50:12
0.7373 ریال1:49:10
0.7374 ریال1:44:10
0.7373 ریال1:32:10
0.7376 ریال1:31:10
0.7377 ریال1:30:17
0.7376 ریال1:29:09
0.7377 ریال1:28:09
0.7376 ریال1:26:09
0.7377 ریال1:23:10
0.7376 ریال1:20:12
0.7375 ریال1:16:10
0.7376 ریال1:07:09
0.7377 ریال1:06:13
0.7376 ریال1:05:11
0.7377 ریال1:03:13
0.7376 ریال1:02:10
0.7378 ریال1:01:11
0.7376 ریال0:57:13
0.7377 ریال0:56:09
0.7376 ریال0:43:12
0.7375 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات