صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس نقره

  • نرخ فعلی:15.56
  • بالاترین قیمت روز:15.56
  • پایین ترین قیمت روز:15.51
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.505
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۰:۱۸
  • نرخ روز گذشته:15.33
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.23

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.555 دلار1:30:18
15.535 دلار1:28:35
15.54 دلار1:27:42
15.53 دلار1:27:37
15.535 دلار1:26:51
15.53 دلار1:25:46
15.535 دلار1:21:27
15.53 دلار1:21:17
15.535 دلار1:19:31
15.53 دلار1:18:25
15.535 دلار1:15:14
15.54 دلار1:15:09
15.535 دلار1:10:21
15.54 دلار1:07:17
15.535 دلار1:06:55
15.54 دلار1:02:17
15.535 دلار1:01:24
15.54 دلار1:01:19
15.535 دلار1:01:13
15.54 دلار0:59:12
15.535 دلار0:57:45
15.53 دلار0:52:55
15.535 دلار0:46:21
15.54 دلار0:42:17
15.535 دلار0:41:06
15.54 دلار0:39:52
15.535 دلار0:36:32
15.53 دلار0:33:13
15.535 دلار0:31:13
15.54 دلار0:30:36
15.535 دلار0:30:18
15.53 دلار0:29:53
15.525 دلار0:29:44
15.53 دلار0:29:39
15.525 دلار0:29:35
15.535 دلار0:29:26
15.53 دلار0:29:21
15.525 دلار0:25:29
15.52 دلار0:19:21
15.515 دلار0:18:54
15.52 دلار0:18:16
15.515 دلار0:14:12
15.51 دلار0:11:51
15.515 دلار0:11:21
15.51 دلار0:09:50
15.515 دلار0:09:16
15.51 دلار0:08:17
15.515 دلار0:07:33
15.51 دلار0:05:27
15.505 دلار0:05:09
نظرات