صفحات مرتبط
شاخص یاب

انس نقره

  • نرخ فعلی:15.54
  • بالاترین قیمت روز:15.60
  • پایین ترین قیمت روز:15.54
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.562
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۵:۰۶
  • نرخ روز گذشته:15.553
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.013

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار کندل استیک انس نقره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.543 دلار5:25:06
15.545 دلار5:24:56
15.543 دلار5:24:42
15.547 دلار5:23:50
15.543 دلار5:23:34
15.547 دلار5:23:29
15.543 دلار5:20:49
15.547 دلار5:20:46
15.543 دلار5:20:44
15.547 دلار5:20:25
15.543 دلار5:19:04
15.547 دلار5:18:55
15.543 دلار5:18:46
15.547 دلار5:15:06
15.553 دلار5:14:59
15.55 دلار5:14:53
15.553 دلار5:14:51
15.55 دلار5:14:48
15.553 دلار5:13:31
15.557 دلار5:12:57
15.56 دلار5:12:55
15.557 دلار5:12:38
15.553 دلار5:12:23
15.55 دلار5:12:18
15.547 دلار5:12:11
15.553 دلار5:11:48
15.55 دلار5:11:37
15.547 دلار5:11:26
15.55 دلار5:11:19
15.553 دلار5:09:39
15.547 دلار5:09:10
15.553 دلار5:09:07
15.547 دلار5:09:04
15.553 دلار5:08:50
15.547 دلار5:08:48
15.553 دلار5:08:42
15.547 دلار5:08:37
15.553 دلار5:08:34
15.547 دلار5:08:32
15.553 دلار5:06:24
15.547 دلار5:06:13
15.553 دلار5:03:10
15.547 دلار5:02:56
15.553 دلار5:02:42
15.555 دلار5:02:39
15.553 دلار5:02:34
15.557 دلار5:02:31
15.553 دلار5:02:28
15.557 دلار5:02:23
15.553 دلار5:02:11
15.557 دلار4:58:55
15.553 دلار4:57:42
15.547 دلار4:51:21
15.543 دلار4:49:53
15.547 دلار4:49:51
15.543 دلار4:49:36
15.547 دلار4:49:34
15.543 دلار4:49:05
15.547 دلار4:47:07
15.543 دلار4:45:49
15.547 دلار4:42:57
15.543 دلار4:41:20
15.547 دلار4:38:43
15.553 دلار4:35:31
15.55 دلار4:35:22
15.553 دلار4:34:11
15.547 دلار4:33:56
15.543 دلار4:33:11
15.547 دلار4:32:43
15.543 دلار4:31:16
15.547 دلار4:31:13
15.543 دلار4:31:10
15.547 دلار4:30:43
15.543 دلار4:30:40
15.547 دلار4:30:38
15.543 دلار4:23:20
15.547 دلار4:20:37
15.543 دلار4:19:21
15.547 دلار4:13:49
15.545 دلار4:13:15
15.547 دلار4:13:12
15.545 دلار4:13:10
15.547 دلار4:08:56
15.545 دلار4:08:28
15.547 دلار4:07:31
15.543 دلار4:07:29
15.547 دلار4:07:27
15.543 دلار4:07:04
15.547 دلار4:06:56
15.543 دلار4:06:53
15.547 دلار4:06:33
15.543 دلار4:05:40
15.545 دلار4:05:35
15.543 دلار4:05:32
15.545 دلار4:05:23
15.547 دلار4:01:23
15.543 دلار4:01:20
15.547 دلار4:01:17
15.543 دلار4:01:14
15.547 دلار4:00:40
15.543 دلار4:00:31
15.547 دلار3:59:46
15.543 دلار3:59:44
15.547 دلار3:59:37
15.543 دلار3:55:39
15.547 دلار3:55:13
15.545 دلار3:51:54
15.547 دلار3:51:47
15.545 دلار3:51:44
15.547 دلار3:51:35
15.543 دلار3:51:33
15.547 دلار3:51:31
15.543 دلار3:51:28
15.547 دلار3:45:54
15.553 دلار3:45:52
15.547 دلار3:43:32
15.553 دلار3:43:29
15.547 دلار3:43:22
15.553 دلار3:38:32
15.557 دلار3:38:27
15.553 دلار3:38:25
15.562 دلار3:37:36
15.565 دلار3:37:34
15.562 دلار3:37:29
15.565 دلار3:35:16
15.568 دلار3:34:18
15.562 دلار3:33:07
15.568 دلار3:27:25
15.565 دلار3:27:07
15.568 دلار3:26:53
15.562 دلار3:26:51
15.568 دلار3:24:56
15.562 دلار3:24:54
15.568 دلار3:24:51
15.562 دلار3:24:25
15.568 دلار3:23:50
15.557 دلار3:23:47
15.568 دلار3:23:43
15.557 دلار3:08:18
15.562 دلار3:06:11
15.557 دلار3:03:27
15.562 دلار3:03:25
15.557 دلار3:03:20
15.562 دلار3:02:15
15.557 دلار3:02:12
15.56 دلار3:02:09
15.557 دلار3:01:20
15.562 دلار2:58:43
15.56 دلار2:58:31
15.557 دلار2:45:30
15.555 دلار2:44:23
15.557 دلار2:44:21
15.555 دلار2:43:31
15.557 دلار2:40:53
15.562 دلار2:33:37
15.568 دلار2:31:12
15.572 دلار2:30:37
15.568 دلار2:30:32
15.572 دلار2:30:18
15.562 دلار2:30:16
15.572 دلار2:30:14
15.562 دلار2:30:11
15.59 دلار2:29:18
15.595 دلار2:28:37
15.57 دلار2:17:27
15.555 دلار2:16:11
15.553 دلار2:16:09
15.555 دلار2:16:06
15.553 دلار1:25:11
15.547 دلار1:25:09
15.553 دلار1:25:07
15.547 دلار1:24:41
15.55 دلار1:23:45
15.547 دلار1:22:56
15.55 دلار1:22:28
15.547 دلار1:16:38
15.543 دلار1:14:41
15.547 دلار0:52:08
15.553 دلار0:27:06
15.547 دلار0:26:53
15.553 دلار0:26:51
15.547 دلار0:26:49
15.553 دلار0:26:12
15.55 دلار0:25:54
15.547 دلار0:25:46
15.55 دلار0:25:13
15.547 دلار0:25:11
15.55 دلار0:25:09
15.547 دلار0:23:29
15.553 دلار0:23:26
15.547 دلار0:23:24
15.553 دلار0:22:20
15.55 دلار0:21:50
15.553 دلار0:21:39
15.55 دلار0:21:37
15.553 دلار0:21:33
15.55 دلار0:21:31
15.553 دلار0:21:29
15.55 دلار0:21:27
15.553 دلار0:21:18
15.547 دلار0:21:08
15.553 دلار0:19:50
15.557 دلار0:19:48
15.553 دلار0:19:46
15.557 دلار0:19:28
15.555 دلار0:19:26
15.557 دلار0:19:15
15.555 دلار0:19:13
15.557 دلار0:19:11
15.555 دلار0:19:06
15.553 دلار0:18:47
15.557 دلار0:18:45
15.553 دلار0:18:41
15.557 دلار0:18:39
15.553 دلار0:18:31
15.557 دلار0:17:51
15.553 دلار0:16:57
15.557 دلار0:16:55
15.553 دلار0:16:49
15.557 دلار0:13:11
15.562 دلار0:10:41
15.565 دلار0:09:08
15.562 دلار0:09:04
15.568 دلار0:08:12
15.557 دلار0:08:10
15.568 دلار0:08:08
15.557 دلار0:05:53
15.562 دلار0:03:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات