شاخص یاب

SMI

  • نرخ فعلی:8751
  • بالاترین قیمت روز:8751
  • پایین ترین قیمت روز:8735.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,742
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۳۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:8,739.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:11.5

نمودار کندل استیک SMI در روز جاری

نمودار کندل استیک SMI در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,751 ریال0:30:14
8,739 ریال0:29:11
8,738.5 ریال0:28:11
8,742 ریال0:27:12
8,742.5 ریال0:25:13
8,743.5 ریال0:24:12
8,743 ریال0:22:12
8,743.5 ریال0:21:12
8,743 ریال0:20:13
8,745 ریال0:19:11
8,743 ریال0:16:12
8,740 ریال0:14:11
8,737.5 ریال0:13:12
8,738 ریال0:12:12
8,738.5 ریال0:11:11
8,737.5 ریال0:10:13
8,735.5 ریال0:09:12
8,736.5 ریال0:08:11
8,737 ریال0:07:11
8,740.5 ریال0:06:11
8,741 ریال0:05:11
8,741.5 ریال0:04:12
8,742 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات