شاخص یاب

دلار / دلار بلیز

  • نرخ فعلی:2.02
  • بالاترین قیمت روز:2.0332
  • پایین ترین قیمت روز:2.02
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.02
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۴:۱۷
  • نرخ روز گذشته:2.0332
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0132

نمودار کندل استیک دلار / دلار بلیز در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار بلیز در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.02 ریال10:44:17
2.0332 ریال6:09:18
2.02 ریال5:07:13
2.0332 ریال1:08:09
2.03 ریال0:37:09
2.0332 ریال0:33:12
2.02 ریال0:03:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات