شاخص یاب

دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.3146
  • بالاترین قیمت روز:1.3146
  • پایین ترین قیمت روز:1.3123
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3131
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۵:۴۱
  • نرخ روز گذشته:1.3131
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3146 ریال1:35:41
1.3146 ریال1:34:40
1.3146 ریال1:34:05
1.3141 ریال1:32:46
1.3141 ریال1:31:47
1.3139 ریال1:30:49
1.3136 ریال1:29:30
1.3134 ریال1:26:24
1.3134 ریال1:25:25
1.3131 ریال1:24:35
1.3136 ریال1:22:17
1.3136 ریال1:21:26
1.3135 ریال1:20:08
1.3135 ریال1:19:18
1.3135 ریال1:18:35
1.3136 ریال1:17:17
1.3134 ریال1:16:14
1.3134 ریال1:15:25
1.313 ریال1:14:09
1.3132 ریال1:13:16
1.3132 ریال1:12:29
1.3133 ریال1:09:24
1.3133 ریال1:08:08
1.3132 ریال1:07:13
1.3132 ریال1:06:32
1.313 ریال1:05:29
1.313 ریال1:04:37
1.3129 ریال0:55:19
1.3129 ریال0:53:27
1.3128 ریال0:52:25
1.3127 ریال0:51:37
1.3126 ریال0:49:12
1.3126 ریال0:48:31
1.3127 ریال0:47:14
1.3127 ریال0:46:19
1.3127 ریال0:45:33
1.3124 ریال0:44:14
1.3125 ریال0:41:14
1.3125 ریال0:40:17
1.3126 ریال0:37:35
1.3126 ریال0:35:43
1.3126 ریال0:34:46
1.3124 ریال0:34:16
1.3124 ریال0:32:52
1.3123 ریال0:29:17
1.3124 ریال0:28:15
1.3126 ریال0:27:29
1.3127 ریال0:26:26
1.3127 ریال0:25:27
1.3128 ریال0:23:29
1.3128 ریال0:22:26
1.3128 ریال0:21:34
1.3131 ریال0:19:24
1.3131 ریال0:18:40
1.3131 ریال0:17:31
1.313 ریال0:14:15
1.313 ریال0:13:26
1.3131 ریال0:12:44
1.313 ریال0:11:39
1.3133 ریال0:09:00
1.3131 ریال0:05:59
نظرات