شاخص یاب

دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.3256
  • بالاترین قیمت روز:1.3284
  • پایین ترین قیمت روز:1.3256
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.328
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۴:۱۱
  • نرخ روز گذشته:1.3277
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0021

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3256 ریال1:34:11
1.326 ریال1:32:10
1.3267 ریال1:31:10
1.3268 ریال1:30:17
1.3266 ریال1:29:09
1.3268 ریال1:28:10
1.3266 ریال1:27:14
1.3265 ریال1:25:12
1.3268 ریال1:24:13
1.3267 ریال1:22:09
1.3269 ریال1:20:12
1.327 ریال1:18:13
1.3271 ریال1:17:09
1.3269 ریال1:16:09
1.3272 ریال1:15:15
1.3273 ریال1:14:09
1.327 ریال1:13:09
1.3272 ریال1:12:13
1.327 ریال1:11:09
1.3271 ریال1:10:12
1.3275 ریال1:09:12
1.3272 ریال1:08:09
1.3274 ریال1:07:13
1.3276 ریال1:06:13
1.3277 ریال1:05:10
1.3276 ریال1:04:09
1.3277 ریال1:03:13
1.3274 ریال1:01:12
1.3275 ریال1:00:18
1.3273 ریال0:59:09
1.3277 ریال0:58:09
1.3276 ریال0:56:09
1.3278 ریال0:55:10
1.3275 ریال0:54:13
1.3277 ریال0:53:09
1.3276 ریال0:52:10
1.3278 ریال0:50:12
1.3277 ریال0:49:10
1.3276 ریال0:48:13
1.3279 ریال0:47:09
1.3278 ریال0:46:09
1.3279 ریال0:43:09
1.3281 ریال0:42:13
1.3279 ریال0:41:10
1.3276 ریال0:40:12
1.3278 ریال0:39:12
1.3284 ریال0:22:10
1.3281 ریال0:20:12
1.328 ریال0:03:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات