کالایاب
شاخص یاب

دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.3323
  • بالاترین قیمت روز:1.3334
  • پایین ترین قیمت روز:1.3319
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3324
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۴۵:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1.3318
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3323 ریال0:45:14
1.3322 ریال0:44:12
1.332 ریال0:41:10
1.3322 ریال0:39:11
1.3319 ریال0:38:10
1.3326 ریال0:37:10
1.3323 ریال0:36:11
1.3322 ریال0:35:13
1.3321 ریال0:34:11
1.3323 ریال0:33:11
1.3322 ریال0:31:11
1.3331 ریال0:30:15
1.3328 ریال0:29:11
1.3326 ریال0:28:10
1.3325 ریال0:26:10
1.3331 ریال0:24:16
1.3328 ریال0:23:10
1.3332 ریال0:21:11
1.3328 ریال0:20:13
1.3329 ریال0:19:09
1.3326 ریال0:18:10
1.3334 ریال0:17:09
1.3332 ریال0:16:09
1.3327 ریال0:15:12
1.3324 ریال0:14:09
1.3331 ریال0:13:10
1.3325 ریال0:12:11
1.3326 ریال0:11:10
1.3324 ریال0:10:13
1.3329 ریال0:09:11
1.3324 ریال0:08:11
1.3323 ریال0:06:12
1.3324 ریال0:04:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات