شاخص یاب

دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.2917
  • بالاترین قیمت روز:1.292
  • پایین ترین قیمت روز:1.2915
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2919
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۳۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.2918
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2917 ریال0:31:08
1.2915 ریال0:29:08
1.2916 ریال0:28:08
1.2919 ریال0:27:10
1.292 ریال0:22:08
1.2917 ریال0:18:09
1.2918 ریال0:10:09
1.2917 ریال0:07:09
1.2918 ریال0:05:08
1.2919 ریال0:03:10
نظرات