شاخص یاب

دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9959
  • بالاترین قیمت روز:0.996
  • پایین ترین قیمت روز:0.9952
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9953
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.9954
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9959 ریال1:31:08
0.9958 ریال1:30:16
0.9957 ریال1:26:08
0.9956 ریال1:18:15
0.9957 ریال1:17:07
0.9956 ریال1:15:15
0.9955 ریال1:14:08
0.9954 ریال1:10:09
0.9955 ریال1:06:14
0.9956 ریال1:04:07
0.9955 ریال1:03:14
0.9956 ریال1:01:08
0.9955 ریال0:59:07
0.9956 ریال0:52:07
0.9957 ریال0:51:14
0.9958 ریال0:49:07
0.9959 ریال0:48:15
0.9958 ریال0:45:15
0.996 ریال0:38:08
0.9959 ریال0:35:09
0.996 ریال0:33:14
0.9958 ریال0:32:07
0.9954 ریال0:28:07
0.9952 ریال0:27:13
0.9954 ریال0:26:07
0.9953 ریال0:25:08
0.9954 ریال0:23:09
0.9953 ریال0:22:07
0.9954 ریال0:18:14
0.9953 ریال0:14:07
0.9955 ریال0:12:14
0.9954 ریال0:10:09
0.9955 ریال0:09:13
0.9954 ریال0:06:13
0.9953 ریال0:05:08
0.9954 ریال0:04:07
0.9953 ریال0:02:12
نظرات