شاخص یاب

دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9959
  • بالاترین قیمت روز:0.9961
  • پایین ترین قیمت روز:0.9956
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9957
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.9958
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9959 ریال1:32:10
0.9958 ریال1:31:10
0.9957 ریال1:29:09
0.9956 ریال1:28:10
0.9958 ریال1:27:14
0.9961 ریال1:26:09
0.9959 ریال1:25:12
0.9957 ریال1:24:13
0.9958 ریال1:23:09
0.9957 ریال1:22:09
0.9959 ریال1:21:12
0.9957 ریال1:19:10
0.9958 ریال1:18:13
0.9957 ریال1:17:09
0.9958 ریال1:16:09
0.9957 ریال1:12:13
0.9958 ریال1:11:09
0.9957 ریال1:09:12
0.996 ریال1:08:09
0.9957 ریال1:03:13
0.9956 ریال1:02:10
0.9958 ریال1:01:12
0.9957 ریال1:00:17
0.9958 ریال0:58:09
0.9959 ریال0:57:13
0.9957 ریال0:50:12
0.9961 ریال0:49:10
0.9957 ریال0:48:12
0.9959 ریال0:47:09
0.9961 ریال0:46:09
0.9957 ریال0:44:09
0.9958 ریال0:42:12
0.9957 ریال0:40:12
0.9958 ریال0:22:10
0.9957 ریال0:20:12
0.9958 ریال0:07:10
0.9957 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات